Төрийн үйлчилгээ

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2018 оны 10 сарын 03-нд даатгуулагчийн малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох сумдын зөвлөлийн ажилд хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайлан түүнээс гарсан заавар зөвлөмж мөн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын бүрэлдэхүүн болон 2018 оны үйл ажиллагааны талаар 18 сумын ЗДТГазрын дарга нарт сургалт, мэдээлэл хийлээ.

Бүрдүүлэх материал

2018 оны 09-р сарын 21–ний өдөр иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сурталчилах, үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдол, тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаар ойлголт мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх зорилгоор “Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг суртачлах өдөрлөг” –ийг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан Увс аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсээс тус хэлтсийн хурлын танхим, ХААН болон Төрийн банк, Хот хоорондын зорчигч үйлчилгээний төв, Дэлгүүр, Худалдаа үйлчилгээний төвүүд. Мөн Увс аймгийн 18 сумууд зэрэг газруудад Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Бүрдүүлэх материал

Цахим холбоос