Увс аймаг
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
2017-03-01
№: 458
АЗДТГ

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон цэгүүдийн нэрчилсэн жагсаалт 

2018 онд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон цэгүүдийн нэрчилсэн жагсаалт
2015 онд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон цэгүүдийн нэрчилсэн жагсаалт
2016 онд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон цэгүүдийн нэрчилсэн жагсаалт

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос