7.1. Засаг даргын захирамж

#Акт №НэрОгноо
1А/48Газар эзэмшүүлэх тухай2018-11-06
2А/618Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-10-02
3А/620Дэмжлэг үзүүлэх тухай2018-10-02
4А/619Дэмжлэг үзүүлэх тухай2018-10-02
5А/621Санхүүжилт олгох тухай2018-10-02
6А/613Төсвийн хуваарь өөрчлөн батлах тухай2018-10-01
7А/614Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай2018-10-01
8А/615Газар эзэмшүүлэх тухай2018-10-01
9А/616Газар эзэмшүүлэх тухай2018-10-01
10А/617Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-10-01
11А/612Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай2018-10-01
12А/402Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай2018-07-05
13А/403МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай2018-07-05
14А/404МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай2018-07-05
15А/405Санхүүжилт олгох тухай2018-07-05
16А/406Эрх шилжүүлэх тухай2018-07-05
17А/393Газар эзэмшүүлэх тухай2018-07-04
18А/394Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай2018-07-04
19А/395Газар эзэмшүүлэх тухай2018-07-04
20А/396Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай2018-07-04

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос