7.2. Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал

#Акт №НэрОгноо
12015АЗДТГ-ын даргын 2015 оны тушаал2018-03-17
22016АЗДТГ-ын даргын 2016 оны тушаал2018-03-17
32017АЗДТГ-ын даргын 2017 оны тушаал2018-03-17

ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ЗОРИЛТ, ЗОРИЛГО

 • 12
 • 0
 • 2019-05-24

“БИД СУРАГЧ БОЛНО” ТАЙЛАНТ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

 • 27
 • 0
 • 2019-05-24

УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРЫН УЛИРЛЫН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

 • 25
 • 0
 • 2019-05-24

Увс нуурын хөвөө чиглэлд хаваржиж байгаа малчдад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

 • 16
 • 0
 • 2019-05-24

Өмнөговь сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 9,12 дугаар ангийн сурагчид хонхны баяраа тэмдэглэж байна.

 • 24
 • 0
 • 2019-05-24

ШВЕЙЦАРЫН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН ЗАХИРАЛ, ЕРӨНХИЙ КОНСУЛ ГАБРИЕЛЛА СПИРЛИ УВС АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

 • 78
 • 0
 • 2019-05-24

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээч, мэргэжилтнийг аттестатчилах шалгалтад тус байгууллагын алба хаагчид хамрагдлаа

 • 30
 • 0
 • 2019-05-24

цагдаагийн хэсэгт согтуурал хэмжигч багажийг хүлээлгэн өглөө.

 • 27
 • 0
 • 2019-05-24

УВС АЙМГИЙН “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 • 9
 • 0
 • 2019-01-01

УВС АЙМГИЙН “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ” ДЭД ХӨТӨЛБӨР 2018-2020 ОН

 • 11
 • 0
 • 2018-12-04

ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ЗОРИЛТ, ЗОРИЛГО

 • 12
 • 0
 • 2019-05-24

“БИД СУРАГЧ БОЛНО” ТАЙЛАНТ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

 • 27
 • 0
 • 2019-05-24

УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРЫН УЛИРЛЫН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

 • 25
 • 0
 • 2019-05-24

Увс нуурын хөвөө чиглэлд хаваржиж байгаа малчдад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

 • 16
 • 0
 • 2019-05-24

Өмнөговь сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 9,12 дугаар ангийн сурагчид хонхны баяраа тэмдэглэж байна.

 • 24
 • 0
 • 2019-05-24

ШВЕЙЦАРЫН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН ЗАХИРАЛ, ЕРӨНХИЙ КОНСУЛ ГАБРИЕЛЛА СПИРЛИ УВС АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

 • 78
 • 0
 • 2019-05-24

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээч, мэргэжилтнийг аттестатчилах шалгалтад тус байгууллагын алба хаагчид хамрагдлаа

 • 30
 • 0
 • 2019-05-24

цагдаагийн хэсэгт согтуурал хэмжигч багажийг хүлээлгэн өглөө.

 • 27
 • 0
 • 2019-05-24

УВС АЙМГИЙН “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 • 9
 • 0
 • 2019-01-01

УВС АЙМГИЙН “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ” ДЭД ХӨТӨЛБӨР 2018-2020 ОН

 • 11
 • 0
 • 2018-12-04

ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ЗОРИЛТ, ЗОРИЛГО

 • 12
 • 0
 • 2019-05-24

“БИД СУРАГЧ БОЛНО” ТАЙЛАНТ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

 • 27
 • 0
 • 2019-05-24

УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРЫН УЛИРЛЫН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

 • 25
 • 0
 • 2019-05-24

Увс нуурын хөвөө чиглэлд хаваржиж байгаа малчдад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

 • 16
 • 0
 • 2019-05-24

Өмнөговь сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 9,12 дугаар ангийн сурагчид хонхны баяраа тэмдэглэж байна.

 • 24
 • 0
 • 2019-05-24

ШВЕЙЦАРЫН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН ЗАХИРАЛ, ЕРӨНХИЙ КОНСУЛ ГАБРИЕЛЛА СПИРЛИ УВС АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

 • 78
 • 0
 • 2019-05-24

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээч, мэргэжилтнийг аттестатчилах шалгалтад тус байгууллагын алба хаагчид хамрагдлаа

 • 30
 • 0
 • 2019-05-24

цагдаагийн хэсэгт согтуурал хэмжигч багажийг хүлээлгэн өглөө.

 • 27
 • 0
 • 2019-05-24

УВС АЙМГИЙН “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018-2020 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 • 9
 • 0
 • 2019-01-01

УВС АЙМГИЙН “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ” ДЭД ХӨТӨЛБӨР 2018-2020 ОН

 • 11
 • 0
 • 2018-12-04

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос