Өмнөговь сумын 2018 оны төсвийн танилцуулга

Өмнөговь сумын  2018 оны төсвийн танилцуулга

                                                                                                                       МАЯГТ 3

ӨМНӨГОВЬ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ                                                                  4-р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр-ОНХСан

           

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)

Эрх шилжүүлсэн эсэх                                                    /ТЕЗ-н нэр/

 Гэрээний дүн                                             (мян.төг)

 Санхүүжүүлсэн дүн

Гүйцэтгэгчийн нэр,                                     гэрээний дугаар

ХАА-нд мөрдсөн                                                       журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

Тайлбар тодруулга

Үнэлгээний хороо                байгуулсан огноо

Тендерийн урилга           нийтэлсэн огноо

Сонин хэвлэлд урилга нийтэлсэн огноо

Гэрээ байгуулах                                эрх олгосон огноо

Гэрээг дуусгаж                      дүгнэсэн огноо

1

2

3

4

          5.0

         6.0

7

8

9

10

11

12

13

14

Санхүүжилтийн эх үүсвэр : Сумын ОНХСан

Ажил

1

Энхээгийн хар толгой, хөх тэвхийн худаг засвар

       3,000.0

 

    3,000.0

  3,000.0

 3-р багийн иргэн Г.Баярсайхан, УВӨГА17/2018

 ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

XI/02

XI/22

 

2

Улиаст багийн бэлийн худаг засвар

       1,000.0

 

    1,000.0

  1,000.0

 2-р багийн иргэн Ж.Эрдэнэбат, УВӨГА21/2018

 ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

XI/05

XI/22

 

3

Улиаст багийн улааны худаг засвар

       1,500.0

 

    1,500.0

  1,500.0

 2-р багийн иргэн Х.Баточир, УВӨГА20/2018

 ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

XI/05

XI/22

 

4

Холбоо багийн давсны худаг засвар

       1,500.0

 

    1,500.0

  1,500.0

 3-р багийн иргэн Г.Баярсайхан, УВӨГА17/2021

 ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

XI/02

XI/22

 

5

Холбоо багийн малын хашаа засвар

       2,000.0

 

    2,000.0

  2,000.0

 3-р багийн иргэн Г.Баярсайхан, УВӨГА17/2022

 ШХА

VI/29

IX/14

IX/14

X/15

XI/05

 

Бараа

6

Суманд утасгүй интернет суурилуулах /Урьд оны өр/

5308.2

 

    5,308.2

  5,308.2

"Монголын цахилгаан холбоо" ТӨХК

ШХА

 

 

 

 

 

 

7

Албан бус боловсролын төвийн тохижилт

       3,000.0

 

    3,000.0

  3,000.0

"Намирын өгөөж" УВӨГБ08/2018

ШХА

VI/29

VII/18

VII/18

VII/25

X/01

 

8

Музейн сан хөмрөгийг баяжуулж мэргэжлийн түвшинд хүргэх

       4,600.0

 

    4,600.0

  4,600.0

"Бунлог" ХХК, УВӨГБ14/2018

ШХА

V/31

VI/06

VI/06

X/15

XI/24

 

9

Сургуулийн дотуур байрыг халуун устай болгох

       2,000.0

 

    2,000.0

  2,000.0

5-р багийн иргэн Д.Мөнгөнхуяг, УВӨГБ11/2018

ШХА

VII/30

IX/05

IX/05

IX/25

XI/05

 

10

Холбоо, Орлого багийн конторын сандал

       5,000.0

 

    5,000.0

  5,000.0

Улаангом сумын иргэн Г.Жанцансамбуу, УВӨГБ12/2018

ШХА

V/31

IX/19

IX/19

X/05

XI/20

 

11

Баянгол багийн тохижилт

       3,000.0

 

    3,000.0

  3,000.0

"Од баян яргайт" ХХК, УВӨГБ11/2018

ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

VII/18

IX/01

 

12

Улиаст багийн цэцэрлэгийн тохижилт

       4,700.0

 

    4,700.0

  4,700.0

"Ёлын эхэн" ХХК, УВӨГБ22/2018

ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

XI/05

XI/30

 

13

Эмнэлэгт судасны памп, дуслын памп

       4,300.0

 

    4,300.0

  4,300.0

"Ньюремеди" ХХК, УВӨГБ13/2018

ШХА

VIII/7

IX/14

IX/14

X/08

X/24

 

14

Соёлын төвийн засвар, тохижилт

     10,000.0

 

    9,998.0

  9,998.0

"Намир өргөө" ХХК, УВӨГА03/2018

ХА

V/31

VI/06

VI/06

VI/20

VII/10

 

15

Сумын төв гудамж, төсвийн байгууллагуудыг камержуулах

     10,000.0

 

  10,000.0

 10,000.0

"Сонор мэлмий" ХХК, УВӨГБ16/2018

ХА

V/31

X/08

X/08

XI/02

XI/30

X/08нд дахин зарласан

16

Цэцэрлэгт хүрээлэнд гэрэлтүүлэг, камержуулалт хийх засвар хийх

     10,000.0

 

    9,800.0

  9,800.0

"Чин ариун эрдэнэ" ХХК, УВӨГА02/2018

ХА

V/31

VI/06

VI/06

VI/20

VII/15

 

17

Орлого багийн мотор

          600.0

 

       600.0

     600.0

3-р багийн иргэн М.Ёндонжамц, УВӨГБ09/2018

ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

VII/25

X/01

 

18

Үүлэнд нөлөөлөх сум

       5,000.0

 

    5,000.0

  5,000.0

"Алтан нутгийн уянга" ХХК УВӨГБ01/2018

ШХА

III/28

III/29

III/29

IV/09

VIII/31

 

19

Хөдөөгийн багуудад микрофон, өсгөгч авах

       1,200.0

 

    1,200.0

  1,200.0

5-р багийн иргэн С.Жавхлантөгс, УВӨГБ10/2018

ШХА

VI/29

VI/29

VI/29

VII/25

X/01

 

20

Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

       7,500.7

 

    7,500.0

  7,500.0

"Баяннутаг Алдар" хоршоо, УВӨГБ19/2018

ХА

V/31

VI/06

VI/06

XI/02

XI/30

X/08нд дахин зарласан

Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээ

21

Багуудын гэр контор засварлах

       3,000.0

 

    3,000.0

  3,000.0

"Цэцэнтогсог" ХХК, УВӨГБ04/2018

 ШХА

V/31

VI/19

VI/19

VI/28

VII/15

 

22

Орон нутгийн замын нөхцлийг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангахаданхаарч шаардлагатай газруудад зам засварлан тэмдэгжүүлэлт хийх

       3,000.0

 

    3,000.0

  3,000.0

4-р багийн иргэн Е.Басандай, УВӨГА05/2018

 ШХА

V/31

VI/06

VI/06

VI/20

VII/10

 

23

Баяр наадмын зардал

       5,000.0

 

    5,000.0

  5,000.0

 Наадмын комисс, УВӨГАХ06/2018

 ШХА

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

     96,208.9

 

  96,006.2

 96,006.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Хянасан Засаг дарга :                                        /Р.Төмөрчөдөр/

Тайлан гаргасан Санхүүгийн албаны дарга:                                 /Б.Бадам/Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Үүлшинэ
-13
Өдрийн салхины хурд 5 м/с
Шөнийн темпратур -22 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: -13 ℃
Шөнө: -22 ℃
2019-11-23
Өдөр: -12 ℃
Шөнө: -23 ℃
2019-11-24
Өдөр: -14 ℃
Шөнө: -23 ℃
2019-11-25
Өдөр: -14 ℃
Шөнө: -23 ℃
2019-11-26

Цахим холбоос