Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах утас ажиллаж эхэллээ.

 • 62
 • 0
 • 2020-09-22

Ажлын байрны зар

 • 101
 • 0
 • 2020-09-16

Өлгий сумын ЕБС-д " Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж" баригдаж байна.

 • 150
 • 0
 • 2020-09-10

Алтан дуулга цэцэрлэг

 • 168
 • 0
 • 2020-09-08

Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн танилцуулга

 • 167
 • 0
 • 2020-09-08

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 21-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон-Алт, Малын эрүүл мэнд төслийн загвар сумдад ажиллах” удирдамжийн дагуу УМЭАЦТЛ-ийн мэргэжилтэн Ч.Бадрахзул, Ч.Хандуй, Мал эмнэлгийн сургуулийн багш Б.Баяртогтох, МЭЕГ-ын гэрээт ажилтан С.Чинзориг нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж ажиллалаа.

 • 166
 • 0
 • 2020-09-07

Өлгий сумын ЗДТГ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам

 • 404
 • 0
 • 2020-09-04

Өлгий сумын хүүхдийн цэцэрлэгт барилгын засвар хийгдэж дууслаа

 • 196
 • 0
 • 2020-09-04

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • 361
 • 0
 • 2020-09-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • 351
 • 0
 • 2020-08-31

Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах утас ажиллаж эхэллээ.

 • 62
 • 0
 • 2020-09-22

Ажлын байрны зар

 • 101
 • 0
 • 2020-09-16

Өлгий сумын ЕБС-д " Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж" баригдаж байна.

 • 150
 • 0
 • 2020-09-10

Алтан дуулга цэцэрлэг

 • 168
 • 0
 • 2020-09-08

Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн танилцуулга

 • 167
 • 0
 • 2020-09-08

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 21-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон-Алт, Малын эрүүл мэнд төслийн загвар сумдад ажиллах” удирдамжийн дагуу УМЭАЦТЛ-ийн мэргэжилтэн Ч.Бадрахзул, Ч.Хандуй, Мал эмнэлгийн сургуулийн багш Б.Баяртогтох, МЭЕГ-ын гэрээт ажилтан С.Чинзориг нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж ажиллалаа.

 • 166
 • 0
 • 2020-09-07

Өлгий сумын ЗДТГ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам

 • 404
 • 0
 • 2020-09-04

Өлгий сумын хүүхдийн цэцэрлэгт барилгын засвар хийгдэж дууслаа

 • 196
 • 0
 • 2020-09-04

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • 361
 • 0
 • 2020-09-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • 351
 • 0
 • 2020-08-31

Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах утас ажиллаж эхэллээ.

 • 62
 • 0
 • 2020-09-22

Ажлын байрны зар

 • 101
 • 0
 • 2020-09-16

Өлгий сумын ЕБС-д " Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж" баригдаж байна.

 • 150
 • 0
 • 2020-09-10

Алтан дуулга цэцэрлэг

 • 168
 • 0
 • 2020-09-08

Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн танилцуулга

 • 167
 • 0
 • 2020-09-08

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 21-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон-Алт, Малын эрүүл мэнд төслийн загвар сумдад ажиллах” удирдамжийн дагуу УМЭАЦТЛ-ийн мэргэжилтэн Ч.Бадрахзул, Ч.Хандуй, Мал эмнэлгийн сургуулийн багш Б.Баяртогтох, МЭЕГ-ын гэрээт ажилтан С.Чинзориг нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж ажиллалаа.

 • 166
 • 0
 • 2020-09-07

Өлгий сумын ЗДТГ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам

 • 404
 • 0
 • 2020-09-04

Өлгий сумын хүүхдийн цэцэрлэгт барилгын засвар хийгдэж дууслаа

 • 196
 • 0
 • 2020-09-04

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • 361
 • 0
 • 2020-09-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 • 351
 • 0
 • 2020-08-31

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос