ЗДТГ-ын даргын тушаал

#Акт №НэрОгноо
1460Хүсэлт2019-08-06

Өлгий сумын ИТХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн мэдээ

 • 11
 • 0
 • 2020-10-22

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

 • 13
 • 0
 • 2020-10-22

Мал угаалгын ажил 87.6 % тай зохион байгуулагдаж дууслаа

 • 12
 • 0
 • 2020-10-20

УВС АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СОНГОГЧДОД ХАНДСАН УРИАЛГА

 • 214
 • 0
 • 2020-10-14

Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

 • 86
 • 0
 • 2020-10-08

Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн "МАНАЙ УВС" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт/4 жилээр/

 • 40
 • 0
 • 2020-10-05

ОУ-ЫН АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

 • 218
 • 0
 • 2020-10-02

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 360
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 264
 • 0
 • 2020-09-30

Хуушуур хийх арга

 • 346
 • 0
 • 2020-09-29

Өлгий сумын ИТХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн мэдээ

 • 11
 • 0
 • 2020-10-22

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

 • 13
 • 0
 • 2020-10-22

Мал угаалгын ажил 87.6 % тай зохион байгуулагдаж дууслаа

 • 12
 • 0
 • 2020-10-20

УВС АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СОНГОГЧДОД ХАНДСАН УРИАЛГА

 • 214
 • 0
 • 2020-10-14

Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

 • 86
 • 0
 • 2020-10-08

Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн "МАНАЙ УВС" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт/4 жилээр/

 • 40
 • 0
 • 2020-10-05

ОУ-ЫН АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

 • 218
 • 0
 • 2020-10-02

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 360
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 264
 • 0
 • 2020-09-30

Хуушуур хийх арга

 • 346
 • 0
 • 2020-09-29

Өлгий сумын ИТХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн мэдээ

 • 11
 • 0
 • 2020-10-22

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

 • 13
 • 0
 • 2020-10-22

Мал угаалгын ажил 87.6 % тай зохион байгуулагдаж дууслаа

 • 12
 • 0
 • 2020-10-20

УВС АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СОНГОГЧДОД ХАНДСАН УРИАЛГА

 • 214
 • 0
 • 2020-10-14

Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

 • 86
 • 0
 • 2020-10-08

Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн "МАНАЙ УВС" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт/4 жилээр/

 • 40
 • 0
 • 2020-10-05

ОУ-ЫН АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

 • 218
 • 0
 • 2020-10-02

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 360
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 264
 • 0
 • 2020-09-30

Хуушуур хийх арга

 • 346
 • 0
 • 2020-09-29

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос