ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД


Увс аймгийн танилцуулга


АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАН ОХУ-ЫН ТУВА УЛСАД АЙЛЧЛАВ


Эрдэм боловсолтой Монгол хүн - Увс аймагт


АЙМГИЙН АЮУЛГҮЙН НӨӨЦИЙГ 1-Р САРЫН 20-ООС ЭХЛЭН ҮНЭГҮЙ ХУВААРИЛНА


УВС АЙМГИЙН 2015 ОНЫ


Увс аймаг мэдлэгт суурилсан газрын харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлж эхэллээ


Монгол Улсын баруун бүс нутгийн хөгжүүлэх, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэх, МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМЫН Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын чуулган 2015 оны 6-р сарын 25,26-нд Улаангом


Увс аймаг 2014 оны ажлаараа баруун бүсээ манлайлж, Улсын тэргүүний шилдэг аймгаар шалгарлаа. Эрхэм хүндэт төрийн албан хаагчид, малчид, иргэд, баялаг бүтээгч хувийн хэвшлийнхэндээ баярлалаа


ЖИМС ХУРААХ МАШИН


НУТАГТАА БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧ ЗЭЛ-ГОВЬ