ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-05-30   13:04:54   5923   0
  САЙН САНААЧЛАГА
Маршал Ю.Цэдэнбалын нэрэмжит Улсын тэргүүний цогцолбор лаборатори 1-р сургуулийн Б.Бадмаа багштай 6-Г ангийн хамт олон 2017.04.12-ны өглөө 6 цагт Улаан уул руу явган аялал хийж нийгмийн хариуцлагаа урамсарлан Чандмань уулынхаа хогийг цэвэрлэж хүүхэд бүр 1 тор хог түүж ирэн хогийн цэгт төвлөрүүлжээ. Бяцхан сурагчдадаа баярлалаа. Сурлага, хөдөлмөр, спортын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ