ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-05-15   15:16:57   5170   0
  “ Field day“ арга хэмжээ
Америкийн энхтайвны корпусын сайн дурын ажилчин Эми, Ханна нарын санаачлагаар ЗДТГ-ын Нийгмийн Бодлогын хэлтэстэй хамтран 2 дахь жилдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан “ Field day“ арга хэмжээг 2017 оны 5 дугаар сарын 14 ны өдөр зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлсэн Наран, Тэнгэр, Номин, Хишигт дэлгүүрийн хамт олонд талархал илэрхийлье!
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ