ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-08-09   12:37:27   1149   0
  “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ БА ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ” СЭДЭВТ ОРОН НУТГИЙН СЭТГҮҮЛЧДИЙН БАРУУН БҮСИЙН УУЛЗАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН ӨНӨӨДӨР УВС АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХУРЛЫН ТАНХИМД БОЛЖ БАЙНА.
Тус уулзалт зөвлөгөөнийг МСНЭ-ийн Увс аймгийн салбар зөвлөл, Увс аймгийн ИТХ, ЗДТГазар, Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо, Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөл хамтран зохион байгуулж байгаа юм.
Уулзалт зөвлөгөөнд МСНЭ-ийн дэд ерөнхийлөгч, ОНХМХ-ны тэргүүн С.Шаравдорж, Увс аймгийн ИТХ-ын дарга Э.Насанбат, Увс аймгийн ЗДТГ-ын дарга С.Батжаргал МСНЭ-ийн дэд ерөнхийлөгч М.Наранбаатар, МСНЭ-ийн дэд ерөнхийлөгч Х.Батхишиг, МСНЭ-ийн Увс аймгийн салбарын тэргүүн С.Анхбаяр мөн баруун бүсийн болон улсын хэмжээн дэх орон нутгийн радио, телевиз, сайтын сэтгүүлчид оролцож байна
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ