ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-08-11   09:36:51   1034   0
  ТАРИАЛАН СУМЫН ДОТУУР БАЙР АШИГЛАЛТАНД ОРОХОД БЭЛЭН БОЛЛОО.
БНТУ-ын Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлагийн (ТИКА) Улаанбаатар дахь хөтөлбөрийн зохицуулагч Вэйсэл Чифтжи өнөөдөр Увс аймагт айлчилж, Тариалан суманд хийгдэж дууссан төслийн ажилтай танилцсан төдийгүй цаашид Увс аймагт нэн тэргүүнд шаардлагатай байгаа тулгамдсан асуудлуудын талаар ЗДТГ-ын дарга С.Батжаргалтай санал солилцлоо.
Увс аймгийн Засаг Даргын тавьсан хүсэлтийн үндсэн дээр ТИКА Олон улсын байгууллага өөрийн төсвөөр 2016 онд Тариалан сумын хуучин сургуулийг 100 хүүхдийн багтаамжтай дотуур байр болгон засварлах төслийн ажлыг эхлүүлж 2017 оны 5-р сард засварыг дуусгаж хүлээлгэн өгсөн. Их засвар хийгдэж дууссанаас хойш ЗДТГ уг дотуур байрны ашиглалтын зардал болох дулаан, цэвэр бохир ус зэргийг улсын төсөвт тусгаж шийдвэрлэсэн байна. Ингээд ирэх 9-р сард Тариалан сумын хүүхэд багачууд цэвэр тохилог орчинд сурч боловсорч, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой боллоо. Энэхүү засварын ажилд нийтдээ 275 мянган доллар зарцуулагдсан байна.
Мөн Тариалан суманд ТИКА Олон улсын байгууллагын төсвөөр хүнсний ногоо даршлах цех болон Соёлын төвийг засварлах ажлыг ч мөн амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ