ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-08-31   12:40:40   965   0
  “GIZ” ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГУУД УВС АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэг ( GIZ ) -ийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага (ЭТИС) хөтөлбөрийн захирал Др.Штефан Ханселманн, дэд захирал О.Батболд нар Германы нэртэй эдийн засагч Др.Др. Ханс Варнер Зинн, түүний эхнэр хатагтай Герлинда Зинн нарын хамтаар өчигдөр манай аймагт ажиллалаа.
Уг хөтөлбөрийн хүрээнд манай аймагт хэрэгжиж буй “Орон нутгийн цогц хөгжил-түншлэл” төслийн III үе шатыг 2017-2020 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ноён Ханс Варнер Зинн нь манай аймгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон 4 талт түншлэлийн төлөөллүүдэд дэлхийн эдийн засгийн чиг хандлага ямар байгаа, Монгол Улсын эдийн засгийн бодлого хэрхэн уялдаж болох, төвлөрөлийг бууруулан аймаг бүс нутгийн эдийн засгийг хэрхэн сайжруулж болох талаар жишээ, баримтыг дурдан оролцогчдын сонирхсон асуултанд хариулсан юм.
Мөн аймгийн 4 талт түншлэлийн зөвлөл, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран хэрэгжүүлсэн “Баруун Монголын соёлын өвийг таниулсан гэр мэдээллийн төв” төслийн хүрээнд байгуулсан аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцан ба ЭТИС хөтөлбөрөөс мэдээллийн төвийн брошур, танилцуулгуудыг англи, Герман хэл рүү орчуулах, Google хайлтын системд Увс аймгийн аялал жуулчлалын мэдээллийн илэрцийг сайжруулах гэх зэрэг дэмжлэг үзүүлэхээр болсон юм.
Хатагтай Герлинда Зинн нь Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн “Зонта” байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн юм. Тэрээр Увс аймагт ирсэн завшааныг ашиглан аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төлөөллүүдтэй уулзаж жендерийн тэгш байдлын талаар санал солилцож, цаашид Монгол, Германын эмэгтэйчүүдэд бие биенээсээ суралцах зүйл их байгааг онцлов.
Мөн энэ үеэр “Орон нутгийн цогц хөгжил-түншлэл” төслийн III үе шатын хүрээнд аймгийн 4 талт түншлэлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхийн тулд талуудад ямар сорилт бэрхшээл, шаардлагатай байгааг илрүүлэх зорилготой хэлэлцүүлгийг ЭТИС хөтөлбөрийн хөндлөнгийн чиглүүлэгч удирдан явуулав.

ЗДТГазрын Хэвлэл Мэдээллийн Алба

СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ