ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-10-26   11:16:12   1371   0
  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАНААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ БАРУУН 6 СУМАНД АЖИЛЛАЛАА.
Увс аймгийн Засаг дарга Д.Батсайханаар ахлуулсан, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц.Отгонбаяр, БСУГ-ын ахлах мэргэжилтэн И.Ганболд, ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга П.Баттогтох гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Завхан, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Ховд, Бөхмөрөн сумдын сумын төвийн болон хөдөөгийн малчдын өвөлжилтийн бэлтгэл байдал, эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаа, сургууль цэцэрлэг, соёлын төвүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл, Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, 2017 оны нийгэм эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилт зэрэгтэй танилцаж, заавар зөвлөгөө өгч, санал бодлоо солилцож, тулгамдаж буй асуудлуудыг нь сонслоо.
Баруун 6 сумын өвөлжилтийн бэлтгэл ерөнхийдөө 90 гаруй хувийн биелэлттэй байгаа бөгөөд сумд өвс, тэжээлийн нөөцөө хангалттай татаж, отор нүүдэл хийх сумуудтайгаа гэрээ хэлэлцээр хийсэн байна. Мөн эмнэлэг, сургууль цэцэрлэг, соёлын төвүүдийн халаалт хэвийн явагдаж, үйл ажиллагаа сайн байгаа гэдгийг сумдын засаг дарга нар хэлж байлаа.
Онцлох нь: Биднийг Ховд сумын эрүүл мэндийн төвийн ажилтай танилцахаар орох яг тэр үед 3,5 кг жинтэй охин мэндэлсэн билэг дэмбэрэлтэй үйл явдал тохиосон юм. Ээж охин 2-ын биеийн байдал сайн байгаа талаар Тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч А.Назгүл бидэнд мэдээллийг өглөө.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ