ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-11-03   17:48:28   1295   0
  БАГИЙН ЭМЧ НАРЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
Аймгийн ЗДТГ, Нийгмийн бодлогын хэлтэс, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг хамтран багийн эмч нарын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтад Увс аймгийн 19 сумын 65 багийн эмч нар мөн сумдын засаг дарга нар оролцож байна.
Уулзалтын үеэр багийн эмч нарт тулгамдаж байгаа асуудал, дутагдаж байгаа тоног төхөөрөмж мөн тэдний санал хүсэлтийг өөрсдөөс нь сонсож, шийдвэрлэх талаар зөвлөлдөж, хэлэлцлээ. Мөн энэ үеэр олон жил үр бүтээлтэй ажилласан эмч нарыг аймгийн засаг даргын хүндэт өргөмжлөл, баярын бичиг, Цэдэнбал даргын 100 жилийн ойн медаль зэргээр шагнаж урамшууллаа.
Мөн аймаг орон нутгийн удирдлагууд, аймгийн эрүүл мэндийн газар болон багийн эмч нарын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулахад тус хэлэлцүүлгийн гол зорилго оршиж байгаа ажээ. Түүнчлэн багийн эмч нарын чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор хүүхдийн өвчны цогц менежмент сэдвээр сургалт зохион байгуулж байна.
Тус уулзалт 2017 оны 11-р сарын 3-5-ны хооронд зохион байгуулагдах юм. Сургалт хэлэлцүүлгийн үеэр багийн эмч нарт гол тулгамдаж буй асуудал нь унаа тэрэг байдаг цаашлаад эмийн нийлүүлэлт, бинзен шатахууны хүрэлцээ, хадгалах орчин муу байдаг талаар ярьж байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ