ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-11-06   14:37:22   907   0
  НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ
Монгол Улсын архивын байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жил, Увс аймгийн архив үүссэний 60 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа билээ. Энэхүү ойн хүрээнд “Орчин цагийн төрийн архив 90 жил” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг өнөөдөр БСУГ-ын хоёр давхарт зохион байгуулж байна.
БСУГ-ын хоёр давхарт зохион байгуулагдаж буй тус арга хэмжээнд аймгийн ЗДТГ-ын дарга С.Батжаргал, АЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн дарга Б.Алтан нар оролцож, иргэдийн болоод тухайн байгууллагад тулгамдаж буй асуудлыг сонсож, санал солилцлоо.
Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр архивын бүх үйл ажиллагааг үнэ төлбөргүй хүргэх бөгөөд, санал хүсэлт, судалгаа шүүмжийг ч мөн хүлээн авах юм байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ