ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-11-14   09:23:06   1577   0
  Аймгийн засаг даргын нэрэмжит "Увсын дуулиан-2017" заалны хөлбөмбөгийн тэмцээн
Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Аймгийн засаг даргын нэрэмжит "Увсын дуулиан-2017" заалны хөлбөмбөгийн тэмцээн 11-р сарын 09-11 хооронд спортын ордонд зохион байгуулагдлаа.
11 НАСНЫ АНГИЛАЛД:
1-р байр Цогцолбор II-р сургууль “Chelsea” баг
2-р байр Цогцолбор II-р сургууль “FC Гиваан” баг
3-р байр Ахлах III-р сургуулийн баг
12-13 НАСНЫ АНГИЛАЛД:
1-р байр Цогцолбор I-р сургууль “Улаан чөтгөрүүд” баг
2-р байр Увс Эрдэм сургууль
3-р байр Цогцолбор II-р сургууль “Little Champion” баг
14-15 НАСНЫ АНГИЛАЛД:
1-р байр Цогцолбор II-р сургууль “Их буучид” баг
2-р байр Ахлах III-р сургууль
3-р байр Цогцолбор II-р сургууль “Андууд” баг
16-17 НАСНЫ АНГИЛАЛД:
1-р байр Цогцолбор II-р сургууль “11-ийн А” баг
2-р байр Чандмань эрдэм сургууль
3-р байр Цогцолбор I-р сургууль “Schalke 04” баг
ОХИДЫН АНГИЛАЛД:
1-р байр Ахлах III-р сургууль II-р баг
2-р байр Увс Эрдэм сургууль
3-р байр Ахлах III-р сургууль I-р баг тус тус шалгарлаа.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ