Хууль, эрх зүй

#Акт №НэрОгноо
1А/48Газар эзэмшүүлэх тухай2018-11-06
2A/17Спортын уралдаан тэмцээнийг нэрэмжит болгох тухай2018-10-18
3A/18Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай2018-10-18
4A/19Сар шинийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай2018-10-18
5A/20Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай2018-10-18
6A/21Сумын хэмжээнд холбоо зарлан мэдээлэл дамжуулах журам батлах тухай2018-10-18
7A/22Гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн тогтоох тухай2018-10-18
8A/23Орон нутгийн шуурхай хариу арга хэмжээ авах багийг шинэчлэн байгуулах тухай2018-10-18
9A/24Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-10-18
10A/25Ажлын хэсэг байгуулж ажиллуулах тухай2018-10-18
11A/26Ургийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх тухай2018-10-18
12A/29Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-10-18
13A/30Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-10-18
14A/31Зөвлөл байгуулах тухай2018-10-18
15A/32Хөрөнгө зарцуулах тухай2018-10-18
16A/33Комисс томилох тухай2018-10-18
17A/34Сорил авах тухай2018-10-18
18A/36Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018-10-18
19A/40Хүүхэд үрчлүүлэх тухай2018-10-18
20A/43Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай2018-10-18

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос