УЛААНГОМ СУМЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

УЛААНГОМ СУМЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

1686 îíä Îéðàä Ìîíãîëûí èõ õààí Ãàëäàí Áîøãîò, Õàðõèðàà ãîëîîñ ñóâàã òàòóóëæ, Óâñ íóóðûí õîòãîð Ãóðâàí òýýë, Àðñàé, Ìÿíãàíû áýë, Õàðòîëãîé, Áîð ¿ç¿¿ð çýðýã ãàçðóóäàä òàðèà òàðèóëæ, ñóóðèí àìüäðàë ýõë¿¿ëñíèéã Óëààíãîì ñóì (õîò)-ûí àíõíû ýõëýë ãýæ ¿çäýã.     

1931 îíä îðîí íóòãèéí Çàñàã çàõèðãààíû õóâààðèéã äàõèí øèíý÷ëýõ òóõàé Óëñûí áàãà õóðëûí Òýðã¿¿ëýãчäèéí òîãòîîë ãàðч Чàíäìàíü óóëûí àéìãèéã õóâààæ, Óâñ àéìàã, Õîâä àéìãèéã áàéãóóëñàí áºãººä Óâñ àéìãèéí òºâ íü Óëààíãîìä áàéðëàæ, Óëààíãîì ñóì (õîò)-ûã 12 áàãòàéãààð àíõ áàéãóóëñàí.

1961 îíä Óëààíãîì õîò áîëãîæ, õîòûí Àðäûí Äåïóòàòóóäûí Õóðàë, ò¿¿íèé ÿéöýòãýõ çàõèðãààã áàéãóóëæ, îðîí íóòãèéí чàíàðòàé õîò áîëãîñîí.

1992 îíä øèíý ¯íäñýí õóóëü áîëîí Çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæ, ò¿¿íèé óäèðäëàãûí òóõàé õóóëèéí äàãóó Óëààíãîì ñóì áîëñîí. Улаангом хот маань  А,Б бүсд хуваадаг.

Увс аймгийн Улаангом сум нь Монгол Улсын баруун хязгаарт нийслэл Улаанбаатар хотоос 1336 км зайтай, их нууруудын хотгорт оршдог. Улаангом хот нь ОХУ-ын Тува улсын Хандгайт боомтоос   115 км зайтай. Хотын доторхи авто зам 39.2 км, явган хүний зам 43.2 км, дугуйн зам 2.1 км, сайжруулсан зам 3.4 км тус тус байна.

Улаангом сум /хот/ нь хойд талаараа Давст, баруун талаараа Түргэн, урд талаараа Тариалан, зүүн талаараа Наранбулаг сумтай тус тус  хиллэдэг.

Нийт газар нутаг нь 260.4 мянган га талбайтай, засаг захиргааны нэгжийн хувьд 12 багаас бүрддэг.

Ерөнхий боловсролын 6 сургууль, сургуулийн өмнөх боловсрол олгох 10 цэцэрлэг, хувийн хэвшлийн 3 цэцэрлэг, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 4 өрхийн эрүүл мэндийн төв, Хөдөлмөрийн дээд сургууль, Улаангом коллеж зэрэг байгууллагууд  тус тус үйл ажиллагааг явуулж байна.

Улаангом сум нь  2017 оны жил эцсийн тооллогоор 31012 хүн амтай, 8418 өрхтэй, үүнээс гэрт 5138 өрх, хувьдаа орон сууц барьсан 2085  өрх, нийтийн орон сууцанд 1195 өрх тус тус амьдардаг.

Мөн нийт хүн ам нь халх, баяд, хотон, буриад, торгууд, дөрвөд ястан үндэстэн амьдардаг.

Улаангом сум нь  2017 оны жил эцсийн тооллогоор 186413 толгой мал тоологдсон бөгөөд үүнээс 8849 адуу, 22802 үхэр, 448 тэмээ, 89664 хонь, 64650 ямаа байна.

Тус сум нь аймгийн нийт  газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 80, жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийн 90 орчим хувийг дангаараа  хангадаг, 500 гаруй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг.Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Бага зэргийн бороо
23
Өдрийн салхины хурд 5 м/с
Шөнийн темпратур 14 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: 23 ℃
Шөнө: 13 ℃
2020-07-15
Өдөр: 25 ℃
Шөнө: 14 ℃
2020-07-16
Өдөр: 26 ℃
Шөнө: 14 ℃
2020-07-17
Өдөр: 28 ℃
Шөнө: 15 ℃
2020-07-18

Цахим холбоос