Мал амьтны сэг зэмийг цуглуулж устган ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

Мал амьтны сэг зэмийг цуглуулж устган  ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

          Монгол улсын Ерөнхий сайдын 01 албан даалгавар, Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 02 тоот удирдамж, Аймгийн Засаг даргын 1/362, Мал эмнэлгийн газрын даргын 20/47 албан тоотыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сумын мал эмнэлгийн тасаг, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасаг, Багийн засаг дарга хамтарсан ажлын хэсэг мал амьтны сэг зэмийг цуглуулж устган  ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

    Энэ ажлын хүрээнд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2 автомашинаар 8 цэгт Үхэр-1, Тэмээ-1, хонь-23, ямаа-33, амьтны-6 сэг зэм шатааж устгах ажлыг зохион байгууллаа. Нийт хашаа хороо өтөг бууц-5100м², бэлчээр-1465м², Агуулах зоорь-192м², Нийтийн эзэмшлийн талбай -1250м², ариутгаж халдваргүйжүүлэлт хийсэн.Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Өдрийн салхины хурд м/с
Шөнийн темпратур ℃
Шөнийн салхины хурд м/с
Өдөр: ℃
Шөнө: ℃
Өдөр: ℃
Шөнө: ℃
Өдөр: ℃
Шөнө: ℃
Өдөр: ℃
Шөнө: ℃

Цахим холбоос