ХАЛАМЖААС ХӨДӨЛМӨРТ-САГИЛ СУМ

2021-10-06 00:00:00

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн Сагил суманд болж өнгөрлөө.

Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дотоод мониторингийн баг хамтран Сагил суманд ажиллалаа.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт үе шаттайгаар 2016 оноос хойш хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагаатай танилцаж хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн санал хүсэлт, бүтээгдэхүүний борлуулалт, чанар стандарт цаашид авах арга хэмжээний талаар санал бодлоо хуваалцан тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэж ажиллахаа Аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд уламжиллаа.

Суманд Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрөөр жил дунджаар 5-15 байнгын ажлын байр, 10-20 түр ажлын байр бий болж байна.