Цэргийн тоо бүртгэл эхэллээ.

2020-01-20 04:20:00

Монгол улсын Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн бүртгэл явуулах журмыг тус тус үндэслэн Сумын засаг даргын А/09 захирамжийн дагуу 2020 оны 01 сарын 20-ноос 02 сарын 03-ны хооронд сумын хэмжээнд зохион байгуулж байна.
Бүртгүүлэх хүмүүс Засаг даргын Тамгын газрын дарга  Э.Бат-орших-д цэргийн үүрэгтний үнэмлэхтэй /батлах/ ирж бүртгүүлнэ үү.
Жич: Бүртгэл хийлгээгүй иргэд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.