Ховд сум

Ховд сум - төрийн үйлчилгээ

Ховд сум

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх хууль 2020 онд хэрэгжиж дууссан. 2021 онд хугацааг сунгаж үргэлжлүүлэхээр УИХ баталсан тул материал хүлээн авч эхэллээ. 1995-2019 оны хооронд нийгмийн даатгал шимтгэл төлөөгүй жилүүдээ нөхөн төлөх иргэд сумын нийгмийн даатгалын байцаагчид хандана уу. Утас: 89948085

Бүрдүүлэх материал

Цахим холбоос