АЖЛЫН ХЭСЭГ НАРАНБУЛАГ СУМАНД АЖИЛЛАВ.

2021-05-05 11:38:00

АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН ДАРГААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС АВСАН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДАГУУ 2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 03-НД  НАРАНБУЛАГ СУМАНД АЖИЛЛАЖ, СУМЫН ЗАСАГ  ДАРГА, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГЖТЭЙ ГУРАВЛАСАН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ, НЭГЖҮҮДЭД ЦАХИЛГААН АВТОМАКС, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС, АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЧ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАВ.

 

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР