НИЙТ ЭЗЭМШЛИЙН 4830 М2 ТАЛБАЙД ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙВ.

2021-05-05 12:05:00

УВС АЙМГИЙН 15-Н СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГЖҮҮДИЙН НИЙТ 25 АЖИЛТАН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖЛЫН БАЙР – 33687 М2, МУУ УСНЫ НҮХ, ЖОРЛОН – 6474 М2, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙ – 5764 М2 БУСАД ТАЛБАЙ – 2415 М2 НИЙТ 48340 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН АЖИЛ ХИЙГЭЭД БАЙНА.

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР