МАЛЫН 1070 СЭГ ЗЭМ, МАЛЫН ХАШАА, ӨТӨГ БУУЦНЫ 45924 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙВ.

2021-05-05 12:13:00

УВС АЙМГИЙН БАРУУНТУРУУН, БӨХМӨРӨН, ДАВСТ, ЗҮҮНГОВЬ, ӨМНӨГОВЬ, ӨНДӨРХАНГАЙ, ӨЛГИЙ, ХОВД, УЛААНГОМ СУМУУДАД СЭГ ЗЭМ УСТГАЛЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ  МАЛЫН СЭГ ЗЭМ 739 АМЬТНЫ СЭГ ЗЭМ 331 НИЙТ 1070 МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙГ 36-Н УСТГАЛЫН ЦЭГТ УСТГАЖ, МАЛЫН ХАШАА ХОРОО 31850 М2, ӨТӨГ БУУЦ -10296 М2, ХУДАГ УСТ ЦЭГ-3268,2 М2 БЭЛЧЭЭРИЙН ТАЛБАЙ-250 М2, УСТГАЛЫН ЦЭГИЙН ТАЛБАЙ- 2530 М2 НИЙТ 45924 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙГЭЭД БАЙНА.

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР