АЖЛЫН ХЭСЭГ ТҮРГЭН СУМАНД АЖИЛЛАВ.

2021-05-13 02:47:00

АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН ДАРГААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ 2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 12-НД  ТҮРГЭН СУМАНД АЖИЛЛАЖ, СУМЫН ЗАСАГ  ДАРГА, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГЖТЭЙ ГУРАВЛАСАН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ, НЭГЖҮҮДЭД ЦАХИЛГААН АВТОМАКС, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС, АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЧ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАВ.

 

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР