МАЛЫН 1177 СЭГ ЗЭМ, МАЛЫН ХАШАА, ӨТӨГ БУУЦНЫ 47088 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙВ.

2021-05-13 10:24:00

2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 12-НЫ БАЙДЛААР УВС АЙМГИЙН БАРУУНТУРУУН, БӨХМӨРӨН, ДАВСТ, ЗҮҮНГОВЬ, ӨЛГИЙ, ӨМНӨГОВЬ, ӨНДӨРХАНГАЙ, ТҮРГЭН, ТЭС, ХОВД, УЛААНГОМ НИЙТ 11 СУМАНД СЭГ ЗЭМ УСТГАЛЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ МАЛЫН СЭГ ЗЭМ 765 АМЬТНЫ СЭГ ЗЭМ 412 НИЙТ 1177 МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙГ 41-Н УСТГАЛЫН ЦЭГТ УСТГАЖ, МАЛЫН ХАШАА ХОРОО 32360 М2, ӨТӨГ БУУЦ -10376 М2, ХУДАГ УСТ ЦЭГ-3358,2 М2 БЭЛЧЭЭРИЙН ТАЛБАЙ-250 М2, АГУУЛАХ ЗООРЬ, ТҮҮХИЙ ЭД АГУУЛАХ ЦЭГ 214 М2 УСТГАЛЫН ЦЭГИЙН ТАЛБАЙ- 2530 М2 НИЙТ 47088М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙГЭЭД БАЙНА.

 

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР