50829 М2 ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙД ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙВ.

2021-05-13 10:26:00

2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 12-НЫ БАЙДЛААР УВС АЙМГИЙН 15-Н СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГЖҮҮДИЙН НИЙТ 22 АЖИЛТАН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖЛЫН БАЙР – 34887 М2, МУУ УСНЫ НҮХ, ЖОРЛОН – 6912 М2, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙ – 6585М2 БУСАД ТАЛБАЙ – 2445 М2 НИЙТ 50829 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН АЖИЛ ХИЙГЭЭД БАЙНА.

 

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР