ИЙЛДЭС СУДЛАЛЫН ТАНДАХ ШИНЖИЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2021-05-13 11:00:00

ДЭЛХИЙН МАЛ АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС МОНГОЛ УЛСЫН БАРУУН 7 АЙМГИЙН  МАЛ СҮРЭГИЙГ “ШҮЛХИЙ ӨВЧИНГҮЙ, ВАКЦИН ХЭРЭГЛЭДЭГГҮЙ”  СТАТУС АВАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ИЙЛДЭС СУДЛАЛЫН ТАНДАХ ШИНЖИЛГЭЭГ EXCEL RANDOMIZER ФУНКЦИЙГ АШИГЛАН САНАМСАРГҮЙ СОНГОЛТЫН АРГААР СОНГОГДСОН УВС АЙМГИЙН 16 СУМЫН 64 МАЛЧИН ӨРХИЙН  ҮХЭР-256, ХОНЬ-384, 384-ЯМАА НИЙТ 1024  МАЛААС ДЭЭЖ ЦУГЛУУЛАХ АЖЛЫГ СУМДЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН НЭГДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГЖҮҮДИЙН ЭМЧ НАР  5 ДУГААР САРЫН 12- 14 ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР