20 БУРГАС МОД ТАРИВ.

2021-05-19 08:02:00

 

УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ 05-Р САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН А/115 ТООТ

 ЗАХИРАМЖИЙН ДАГУУ 2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НД МАЛ ЭМНЭЛГИЙН

ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД 20 БУРГАС МОД ТАРИВ.

 

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР