75208 М2 ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙД ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙВ.

2021-06-02 08:25:00

2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 02-НЫ БАЙДЛААР УВС АЙМГИЙН 17-Н СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН НИЙТ 25  АЛБАН ХААГЧ АЖЛЫН БАЙР – 48167 М2, МУУ УСНЫ НҮХ, ЖОРЛОН – 7372 М2, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙ – 15094М2 БУСАД ТАЛБАЙ – 2575 М2 НИЙТ 75208 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН АЖИЛ ХИЙГЭЭД БАЙНА.

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР