172466,2 М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙВ.

2021-06-02 08:34:00

2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 02-НЫ БАЙДЛААР УВС АЙМГИЙН 18 СУМАНД СЭГ ЗЭМ УСТГАЛЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ МАЛЫН СЭГ, ЗЭМ 2778 АМЬТНЫ СЭГ ЗЭМ 419 НИЙТ 3197 МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙГ 76 УСТГАЛЫН ЦЭГТ УСТГАЖ, МАЛЫН ХАШАА ХОРОО 142374М2, ӨТӨГ БУУЦ -21991 М2, ХУДАГ УСТ ЦЭГ-3693,2 М2 БЭЛЧЭЭРИЙН ТАЛБАЙ-250 М2, АГУУЛАХ ЗООРЬ, ТҮҮХИЙ ЭД АГУУЛАХ ЦЭГ 318 М2 УСТГАЛЫН ЦЭГИЙН ТАЛБАЙ- 3840 М2 НИЙТ 172466,2М2 ТАЛБАЙД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙГЭЭД БАЙНА.

                                                                                                 

УВС АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР