Тайлан, сарын онцлох ажил

"ОРЛОГЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ-УВС 2021" хөтөлбөр Увс аймгийн хэмжээнд бүх сумуудад хэрэгжиж байна.

2021.11.09 00:00
"ОРЛОГЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ-УВС 2021" хөтөлбөр Увс аймгийн хэмжээнд бүх сумуудад хэрэгжиж байна.

УВС АЙМАГТ 6-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018.06.30 00:00
УВС АЙМАГТ 6-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

УВС АЙМАГТ 7-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018.08.01 00:00
УВС АЙМАГТ 7-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

УВС АЙМАГТ 5-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018.06.04 00:00
УВС АЙМАГТ 5-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

УВС АЙМАГТ 3-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018.04.12 00:00
УВС АЙМАГТ 3-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Увс аймгийн 2018 оны 02 дугаар сарын онцлох ажил

2018.03.06 00:00
Увс аймгийн 2018 оны 02 дугаар сарын онцлох ажил