Тусгай зөвшөөрөл

Хүнсний цахим эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч байгаа өрхийн тоо, санхүүжилт, гэрээлэн гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж, хүнсний дэлгүүрүүд

2021.10.20 00:00
Хүнсний цахим эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч байгаа өрхийн тоо, санхүүжилт, гэрээлэн гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж, хүнсний дэлгүүрүүд

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

2021.10.20 00:00
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

Архи согтууруулах ундаа

2021.10.20 00:00
Архи согтууруулах ундаа

Боловсролын байгууллага

2021.10.20 00:00
Боловсролын байгууллага

Эрүүл мэндийн байгууллага

2021.10.20 00:00
Эрүүл мэндийн байгууллага