Авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаа

Увс аймагт 2021 онд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2021.10.18 00:00
Увс аймагт 2021 онд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авлигын Эсрэг Олуулаа Нэгдье /АТГ/

2021.10.17 00:00
Авлигын Эсрэг Олуулаа Нэгдье /АТГ/

Гэрэл тусгая-Арын хаалга/АТГ/

2021.10.17 00:00
Гэрэл тусгая-Арын хаалга/АТГ/

Шударга үнэний үнэ цэнэ/АТГ/

2021.10.17 00:00
Шударга үнэний үнэ цэнэ/АТГ/

Гэрэл тусгая-Албаны мэдээллээ аминдаа/АТГ/

2021.10.17 00:00
Гэрэл тусгая-Албаны мэдээллээ аминдаа/АТГ/

Авилгын эсрэг үйлдэл бол бүх нийтийн үйлс юм. Та 110 дугаар луу залга. Ганхүү

2021.10.17 00:00
Авилгын эсрэг үйлдэл бол бүх нийтийн үйлс юм. Та 110 дугаар луу залга. Ганхүү

Авлигын шилэн бөмбөлөг/АТГ/

2021.10.17 00:00
Авлигын шилэн бөмбөлөг/АТГ/

Авлига Хожихгүй нүүдэл/АТГ/

2021.10.17 00:00
Авлига Хожихгүй нүүдэл/АТГ/

21 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ АТГ-ААС ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ

2020.01.24 00:00
21 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ АТГ-ААС ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ

Зөв зөвд ШУДАРГА зөв соён гэгээрүүлэх аян

2021.10.17 00:00
Зөв зөвд ШУДАРГА зөв соён гэгээрүүлэх аян

С1 ТВ-ийн нэвтрүүлэгч Ц.Чойжилсүрэн - “Илчлэгдэхгүй нууц, дарагдахгүй хэрэг гэж хорвоод үгүй.

2021.10.17 00:00
С1 ТВ-ийн нэвтрүүлэгч Ц.Чойжилсүрэн - “Илчлэгдэхгүй нууц, дарагдахгүй хэрэг гэж хорвоод үгүй. Иргэд нь оролцож хяналтаа тавьдаг, шударга зөв үйлийн төлөө үгээ хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлбэл авлигад боломж үл олдоно” #Зөв_зөвд_ШУДАРГА_зөв #Залга_110

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт

2021.10.15 00:00
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт

Хувийн ашиг сонирлын урьдчилсан мэдүүлгийн заавар

2021.05.11 00:00
Хувийн ашиг сонирлын урьдчилсан мэдүүлгийн заавар

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим системд мэдүүлэх заавар

2021.10.15 00:00
Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим системд мэдүүлэх заавар

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2017-2022 ОН

2021.10.15 00:00
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2018.01.30 00:00
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.

2021.05.10 00:00
УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.