ХАСХОМ-ын маягтууд

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт

2021.10.15 00:00
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт

Хувийн ашиг сонирлын урьдчилсан мэдүүлгийн заавар

2021.05.11 00:00
Хувийн ашиг сонирлын урьдчилсан мэдүүлгийн заавар

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим системд мэдүүлэх заавар

2021.10.15 00:00
Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим системд мэдүүлэх заавар