Дэс түшмэлийн дараах 67 ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

Дэс түшмэлийн дараах 67 ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлагдаж байна. Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 10 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд орон нутгийн цагаар 08.00 цагаас 16.00 цагийн хооронд цахимаар хийгдэнэ. Бүртгүүлэх иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn цахим сайтын сонгон шалгаруулалт цэсний сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт хэсэгрүү нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Шалгалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-04-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

Тодруулах зүйлээ ТАСЗ-ийн 70453737 дугаарын утсаар лавлана уу.

Дэс түшмэлийн удирдах албан тушаал

1. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

2. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

3. Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хэлтсийн дарга

4. Увс аймгийн Ховд сумын Засаг даргын тамгын газын Санхүүгийн албаны дарга

Дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаал

1. Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн

2. Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн

3. Увс аймгийн Хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

4. Увс аймгийн Хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

5. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

6. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн

7. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа хариуцсан мэргэжилтэн

8. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн

9. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Завхан сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

10. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Наранбулаг сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11. Увс аймгийн Байгаль орчны газрын Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, ойн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

12. Увс аймгийн Байгаль орчны газрын Ойн хамгаалал, нөхөн сэргээлт ойн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

13. Увс аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын Өсвөр үе, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

14. Увс аймгийн Боловсрол газрын Математик, мэдээлэл зүй, физикийн сургалт, арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн

15. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

16. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цагаанхарйхан сумын тархвар зүйч

17. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хяргас сумын тархвар зүйч

18. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Ховд сумын тархвар зүйч

19. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Тэс сумын тархвар зүйч

20. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Түргэн сумын тархвар зүйч

21. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Тариалан сумын тархвар зүйч

22. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сагил сумын тархвар зүйч

23. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өлгий сумын тархвар зүйч

24. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өндөрхангай сумын тархвар зүйч

25. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Наранбулаг сумын тархвар зүйч

26. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Малчин сумын тархвар зүйч

27. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зүүнхангай сумын тархвар зүйч

28. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зүүнговь сумын тархвар зүйч

29. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Завхан сумын тархвар зүйч

30. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Давст сумын тархвар зүйч

31. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бөрмөрөн сумын тархвар зүйч

32. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баруунтуруун сумын тархвар зүйч

33. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цагаанхайрхан сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

34. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хяргас сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

35. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Ховд сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

36. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Тэс сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

37. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Тариалан сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

38. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сагил сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

39. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өлгий сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

40. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Малчин сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

41. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зүүнхангай сумын мал эмнэлгийну улсын байцаагч

42. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зүүнговь сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

43. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баруунтуруун сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

44. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бөхмөрөн сумын мал эмнэлгийн улсын байцаагч

45. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Тариалан сумын газрын даамал

46. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Өмнөговь сумын газрын даамал

47. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Зүүнговь сумын газрын даамал

48. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Завхан сумын газрын даамал

49. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Тэс сумын газрын даамал

50. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Өлгий сумын газрын даамал

51. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Зүүнхангай сумын газрын даамал

52. Увс аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Баруунтуруун сумын газрын даамал

53. Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч

54. Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч

55. Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч

56. Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

57. Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч

58. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

59. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

60. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

61. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Аялал жуулчлал, байгаль орчны бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

62. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хувийн хэвшлийн салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

63. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн зөвлөгөө, мэдээлэл, эрх зүйн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн.

 • Эхлэх хугацаа
 • 2021-10-26
 • Дуусах хугацаа
 • 2021-10-27
 • Холбоо барих
 • 7045-3737
 • Факс
 • Мэйл хаяг
 • taz@uvs.gov.mn
 • Хаяг байршил
 • Увс аймгийн ЗДТГ
 • Түлхүүр үг
 • Дэс түшмэлийн дараах 67 ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.
 • Хуваалцах