Засаг даргын Тамгын газар

Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын товч танилцуулга

2021.10.26 00:00
Түүхэн хөгжил:  Чандмань Уулын аймгийн анх дугаар их хурал 1925 оны 11 сарын 18-наас 12 сарын 05-ныг дуустал хуралдаж аймгийн захиргааг сонгон аймгийн төвийг Улаангомд суурьшуулахаар тогтоожээ. Энэ үед Чандмань уулын аймаг 8 хошуу, 41 сум, 115 баг, 660 арвантайгаар байгуулагдсан байна. БНМАУ-ын бага хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 2-р сарын…

ЗДТГ-ын төлөвлөө, тайлан

2021.06.22 00:00
ЗДТГ-ын төлөвлөө, тайлан

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв

2021.06.22 00:00
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв

Иргэдээ сонсоё – 70452222

2021.06.22 00:00
Иргэдээ сонсоё – 70452222

Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, стратегийн тэргүүлэх зорилго

2021.06.22 00:00
Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, стратегийн тэргүүлэх зорилго

АЗДТГ-ын бүтэц орон тоо

2021.06.22 00:00
АЗДТГ-ын бүтэц орон тоо

ЗДТГ-ын хэлтэс албадууд

2021.06.22 00:00
ЗДТГ-ын хэлтэс албадууд

АЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө

2021.06.22 00:00
АЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө