Архи согтууруулах ундаа

Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Худалдаа, үйлчилгээний цэгийн нэр, төрөл Иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр Байршил Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо  Тусгай зөвшөөрөл олгосон хугацаа
1 “Ханхөхий” хүнсний дэлгүүр “Тунгалаг туруун” ХХК Баруунтуруун сум 2021.05.06 2 жил 
2 “Энхжин” хүнсний дэлгүүр  “Арсалдай” ХХК Баруунтуруун сум 2019.03.01 2 жил 
3 “Мишээл” хүнсий дэлгүүр “ХҮДЧИ” ХХК Баруунтуруун сум 2019.05.08 2 жил 
4 “Мандахнаран” хүнсний  дэлгүүр “Оюутхөхий” ХХК Баруунтуруун сум 2019.10.28 2 жил 
5 “Дэвжих туруун” хүнсний дэлгүүр “Дэвжих туруун”  Баруунтуруун сум 2019.10.28 2 жил 
6 “Уянга” хүнсний дэлгүүр “Уянга-Соёо” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
7 “Хөгжил” хүнсний дэлгүүр “Хөгжил-Увс” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
8 “Амтлаг” хүнсий дэлгүүр “Арвин амтлаг” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
9 "Арвижих туруун" хүнсий дэлгүүр “Рашаан туруун” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
10 "Шанд" хүнсний дэлгүүр “Шанд туруун” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
11 "Номин" хүнсний дэлгүүр “Номинхөхий туруун” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
12 "Баянгол" хүнсний дэлгүүр “Туруун нуур” ХХК Баруунтуруун сум 2020.04.02 2 жил 
13 "Эрхт" хүнсий дэлгүүр “Эрхт буян тэгш” ХХК Баруунтуруун сум 2020.05.29 2 жил 
14 "Мянган ундраа" хүнсний дэлгүүр “Мянган-Ундраа” ХХК Баруунтуруун сум 2020.05.29 2 жил 
15 "Мөрөн" хүнсний дэлгүүр “Баянтогтох өлзий” ХХК Бөхмөрөн сум  2018.12.19 2 жил 
16 "Баян хайрхан" хүнсний дэлгүүр “Байрмын шил” ХХК Бөхмөрөн сум  2021.03.01 2 жил 
17 "Есен" хүнсний дэлгүүр “Мекмөк есөн” ХХК Бөхмөрөн сум  2021.05.06 2 жил 
18 "Хишиг" хүнсний дэлгүүр “Ганзол Увс” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.04.02 2 жил 
19 "Түшиг" хүнсний дэлгүүр “Өргөнцагаан түнгэ” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.04.02 2 жил 
20 "Байшинт" хүнсний  дэлгүүр “Арвинбайшинт” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.04.02 2 жил 
21 "Хар булаг" хүнсний дэлгүүр “Хар алтат өргөжих” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.04.02 2 жил 
22 "Алтан гасан" хүнсний  дэлгүүр “Баян алтан гадас” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.05.29 2 жил 
23 "Таннур"  хүнсний  дэлгүүр “Бес терек” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.12.23 2 жил 
24 "Наран" хүнсний  дэлгүүр “Нур серик” ХХК Бөхмөрөн сум  2020.12.23 2 жил 
25 “Маргад” хүнсний дэлгүүр  “Үш тилек” ХХК Бөхмөрөн сум  2021.04.12 2 жил 
26 "Оргил" хүнсний дэлгүүр “ТБШЖ” ХХК Давст сум 2021.04.12 2 жил 
27 "Наран" хүнсний  дэлгүүр “Давст-Ундрах” ХХК Давст сум 2021.04.12 2 жил 
28 "Давсан уул" хүнсний дэлгүүр “Шаварт-Од” ХХК Давст сум 2020.04.02 2 жил 
29 "Цацрал" хүнсний  дэлгүүр                                                                                                                                                         “Мөнхмөнгөт цацрал” ХХК Давст сум 2020.04.02 2 жил 
30 "Мөнгөт цахир" хүнсний  дэлгүүр “Давст цагаан арал” ХХК Давст сум 2020.08.05 2 жил 
31 "Тансаг" хүнсний дэлгүүр “Тансаг давст” ХХК Давст сум 2020.09.22 2 жил 
32 "Торхилог" хүнсний дэлгүүр “Давсан нүд” ХХК Давст сум 2020.11.24 2 жил 
33 "Гурван тогтох" хүнсний дэлгүүр  “Айрагхяргас нуур” ХХК Завхан сум 2020.04.02 2 жил 
34 "Сүлд уул" хүнсний  дэлгүүр “Сүлд-Уул” ХХК Завхан сум 2020.04.02 2 жил 
35 "Төгий нуур" хүнсний дэлгүүр “Төгий нуур” хоршоо Завхан сум 2020.04.02 2 жил 
36 "Ундрах" хүнсний дэлгүүр “Хаш бөх” ХХК Завхан сум 2020.04.02 2 жил 
37 "Говийн хишиг" хүнсний дэлгүүр “Баяд цэсрэн” ХХК Зүүнговь сум 2018.10.04 2 жил 
38 "Алтан говь" хүнсний дэлгүүр “Арвин говь” ХХК Зүүнговь сум 2019.07.09 2 жил 
39 "Бат-Арвижих" хүнсний дэлгүүр “Арвинхотгор” ХХК Зүүнговь сум 2019.07.09 2 жил 
40 "Зэл гол" хүнсний дэлгүүр “Бөөрөг хайрхан” ХХК Зүүнговь сум 2019.10.28 2 жил 
41 "Өгөөмөр" хүнсний  дэлгүүр                                          “Арвин өгөөмөр арвижих” ХХК Зүүнговь сум 2019.10.28 2 жил 
42 "Говь" хүнсний дэлгүүр “Өвдгийн дэнж” ХХК, 4002865  Зүүнговь сум 2019.10.28 2 жил 
43 "Харганат хэрэв" хүнсний дэлгүүр “Залаат өндөр ” ХХК Зүүнговь сум 2019.11.22 2 жил 
44 "Буурал тохой" хүнсний дэлгүүр “Буурал тохой баян” ХХК Зүүнговь сум 2020.04.02 2 жил 
45 "Бөөрөг хайрхан" хүнсний дэлгүүр “Бөөрөг хайрханы хишиг” ХХК Зүүнговь сум 2020.08.05 2 жил 
46 "Таван-Эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Ногоон худаг” хоршоо Зүүнговь сум 2020.10.29 2 жил 
47 "Эрч хүч" кафе “Баян бөөрөгийн шим” ХХК Зүүнговь сум 2021.04.12 2 жил 
48 "Зүүнхангай" хүнсний  дэлгүүр “Хан хөхийн даян” ХХК Зүүнхангай сум 2019.10.28 2 жил 
49 "Их гол" хүнсний дэлгүүр “Амгалан арвижих” ХХК Зүүнхангай сум 2019.11.22 2 жил 
50 "Даланбулаг" хүнсний дэлгүүр “Тэргүүндаян” ХХК Зүүнхангай сум 2020.04.02 2 жил 
51 "Баянхөхий" хүнсний дэлгүүр “Тэгшбуянт булаг” ХХК Зүүнхангай сум 2020.04.02 2 жил 
52 "Согоо нуур" хүнсний дэлгүүр “Давшилт-Увс” Хоршоо Зүүнхангай сум 2020.04.02 2 жил 
53 "Мөнх оргил" хүнсний дэлгүүр “Тэмүүлэн-Арвин” ХХК Зүүнхангай сум 2020.04.02 2 жил 
54 "Долоон чонж" хүнсний дэлгүүр “Өсөх долоон цонж” ХХК Зүүнхангай сум 2020.05.29 2 жил 
55 "Эрдэнэ арвижих" хүнсний дэлгүүр “Цэлмэг-Өгөөж” ХХК Зүүнхангай сум 2020.05.29 2 жил 
56 "Мөнгөлөг" хүнсний дэлгүүр “Өнгөлөгхан хөхий” хоршоо Зүүнхангай сум 2020.08.05 2 жил 
57 "Таван  цонж" хүнсний дэлгүүр “Оройнтонж” ХХК Зүүнхангай сум 2020.08.05 2 жил 
58 "Овгор хайрхан" хүнсний дэлгүүр “Баатар буян” ХХК Зүүнхангай сум 2020.08.05 2 жил 
59 "Ундарга" хүнсний дэлгүүр “Зүүнхөхийн Ундарга” ХХК  Зүүнхангай сум 2020.08.05 2 жил 
60 "Өсөр ирээдүй" хүнсний дэлгүүр “Өсөх ирээдүй цонж” ХХК Зүүнхангай сум 2020.09.22 2 жил 
61 "Чоно гол" хүнсний дэлгүүр “Өргөжих ихэр буянт” ХХК Малчин сум 2021.04.12 2 жил 
62 "Хайрхан" хүнсний дэлгүүр “Мөнх оч хайрхан” ХХК Малчин сум 2020.04.02 2 жил 
63 "Болор" хүнсний дэлгүүр “Одсоёо” ХХК Малчин сум 2020.04.02 2 жил 
64 "Мөрөн" хүнсний дэлгүүр “Өгөөж далт” ХХК Малчин сум 2020.04.02 2 жил 
65 "Шарга морь" хүнсний дэлгүүр “Ариунбунхад” ХХК Малчин сум 2020.04.02 2 жил 
66 "Жинст" хүнсний дэлгүүр “Нутгийн арвин хишиг”ХХК Малчин сум 2020.04.02 2 жил 
67 "Баянмандал"  дэлгүүр “Баянмандал далай” хоршоо Малчин сум 2020.04.02 2 жил 
68 "Баянбулаг" хүнсний дэлгүүр “Скай март” ХХК Малчин сум 2020.05.29 2 жил 
69 "Хүүш оргил" хүнсний дэлгүүр “Булагшанд оргил” ХХК Малчин сум 2020.09.22 2 жил 
70 "Khyargas lake"  зоогийн газар “Мон тува” ХХК Малчин сум 2019.07.09 2 жил 
71 "Солонго" кафе “Цалгарын ирээдүй” ХХК Малчин сум 2019.07.09 2 жил 
72 "Хар тэрмэс" зоогийн газар “Баянбарс” ХХК Малчин сум 2020.05.29 2 жил 
73 Жуулчны бааз “Увс өгөөмөр өгөөж” ХХК Малчин сум 2020.10.06 2 жил 
74 "Энгэлтэй" хүнсний  дэлгүүр “Энгэлтэй” ХХК Наранбулаг сум 2019.11.22 2 жил 
75 "Бор залаа" хүнсний дэлгүүр “Арвин бор залаа” ХХК Наранбулаг сум 2019.11.22 2 жил 
76 "Баян таргад" хүнсний дэлгүүр “Баргад наран” ХХК Наранбулаг сум 2020.04.02 2 жил 
77 "Алдархангай" хүнсний дэлгүүр “Хэцүүхад” ХХК Наранбулаг сум 2020.04.02 2 жил 
78 "Буяндөл" хүнсний дэлгүүр “Буяндөл” ХХК Наранбулаг сум 2020.04.02 2 жил 
79 "Дэнжийн орой" хүнсний дэлгүүр “Хар цацын орой” ХХК Наранбулаг сум 2021,02,05 2 жил 
80 "Баялаг шинэ ус" хүнсний дэлгүүр “Баялаг шинэ ус” ХХК Өлгий сум  2019.01.22 2 жил 
81 "Бумбат" хүнсний дэлгүүр “ЭНТН” ХХК Өлгий сум  2020.04.02 2 жил 
82 "Болор-2" хүнсний дэлгүүр “БНББТ” ХХК Өлгий сум  2020.04.02 2 жил 
83  "Од" хүнсний дэлгүүр “Өлгий од” ХХК Өлгий сум  2020.04.02 2 жил 
84 "Бурхад" хүнсний дэлгүүр “Эрдэндалай-Увс” Хоршоо Өлгий сум  2020.04.02 2 жил 
85 "Баянхайрхан" хүнсний дэлгүүр “Эхэнхудаг баяжих” ХХК Өлгий сум  2020.05.29 2 жил 
86 "Нарлаг" хүнсний дэлгүүр “ХДЭЧБ” ХХК Өлгий сум  2020.08.05 2 жил 
87 "Алтан говь" хүнсний дэлгүүр “Алтанцахир уул” ХХК Өмнөговь сум  2021.04.12 2 жил 
88 "Баян яргайт" хүнсний дэлгүүр “Одбаян яргайт” ХХК Өмнөговь сум  2019.05.08 2 жил 
89 "Оргил" хүнсний дэлгүүр  “Нарийн явар”  ХХК Өмнөговь сум  2019.10.28 2 жил 
90 "Ховд гол" хүнсний дэлгүүр “Ариун цагаан цацлага” ХХК Өмнөговь сум  2019.11.22 2 жил 
91 "Алтан нутаг" хүнсний дэлгүүр “Ариун сүүн цацлага” ХХК Өмнөговь сум  2019.11.22 2 жил 
92 "Цэгээн" хүнсний дэлгүүр “Их буурлын оргил”ХХК, 4014227 Өмнөговь сум  2019.11.22 2 жил 
93 "Хөх орой" хүнсний дэлгүүр “Сүрлэгхөх орой” ХХК Өмнөговь сум  2020.05.29 2 жил 
94 "Улиастай" хүнсний дэлгүүр “Түшиг хишиг” ХХК Өмнөговь сум  2020.08.05 2 жил 
95 "Билгүүн" хүнсний дэлгүүр  “Дөлгөөннамир” ХХК Өмнөговь сум  2020.08.05 2 жил 
96 "Шаазгай нуур"хүнсний  дэлгүүр “Номин учрал” ХХК Өмнөговь сум  2020.08.05 2 жил 
97 "Бумбат" хүнсний дэлгүүр “Ивээлт бумбат” ХХК Өмнөговь сум  2020.11.24 2 жил 
98 "Баян нутаг" хүнсний дэлгүүр “Сүрлэг намир” ХХК Өмнөговь сум  2021,02,05 2 жил 
99 "Баян яргайт" кафе “Одбаян яргайт” ХХК Өмнөговь сум  2019.05.08 2 жил 
100 "Ундрам" зоогийн газар “Ундармал намир” ХХК Өмнөговь сум  2020.08.05 2 жил 
101 "Ханхөхий ээж" хүнсний  дэлгүүр “Ханхөхий ээж” ХХК, 4016262  Өндөрхангай сум 2019.03.01 2 жил 
102 "Хангай" хүнсний дэлгүүр “Арвин ихэр хангай” ХХК Өндөрхангай сум 2019.05.08 2 жил 
103 "Алтан дуулгат" хүнсний дэлгүүр “Ажнай шим” ХХК Өндөрхангай сум 2019.07.09 2 жил 
104 "Алаг өндөр" хүнсний дэлгүүр “Алагөндөр хөхий” ХХК Өндөрхангай сум 2019.07.09 2 жил 
105 Тахилгат хөхий дэлгүүр “Баян тахилгат хөхий” ХХК Өндөрхангай сум 2019.07.09 2 жил 
106 "Алтан хөхий" хүнсний дэлгүүр “Өгөөжит хүртэн” ХХК Өндөрхангай сум 2019.07.09 2 жил 
107 "Сондор" хүнсний дэлгүүр “Хан хөхий сондор” ХХК Өндөрхангай сум 2019.10.28 2 жил 
108 "Буян арвижих" хүнсний дэлгүүр “Буян арвижих хөхий” ХХК Өндөрхангай сум 2019.10.28 2 жил 
109 "Жимст хөхий" хүнсний дэлгүүр “Зүүнхөхийн ургац” ХХК Өндөрхангай сум 2019.12.25 2 жил 
110 "Алтан дуулга" хүнсний дэлгүүр “Нэн од дуулга” ХХК Өндөрхангай сум 2020.04.02 2 жил 
111 "Бууч" хүнсний дэлгүүр  “Бууч-Арвижих” ХХК Өндөрхангай сум 2020.04.02 2 жил 
112 "Очир ундрах заяа" хүнсний дэлгүүр “Очир ундрах заяа” ХХК Өндөрхангай сум 2020.04.02 2 жил 
113 "Морьтхангай" хүнсний дэлгүүр “Уянга согоо” ХХК Өндөрхангай сум 2020.04.02 2 жил 
114 "Хангайн бүрд" хүнсний дэлгүүр “Хангайн бүрд” ХХК Өндөрхангай сум 2020.04.02 2 жил 
115 "Хосын нуур" хүнсний дэлгүүр “Ганзоо тэмүүлэн” ХХК Өндөрхангай сум 2020.08.05 2 жил 
116 "Хөхийн ээж" хүнсний дэлгүүр “Бугатын дуулга” ХХК Өндөрхангай сум 2020.08.19 2 жил 
117 "Гурван жигүүр" хүнсний  дэлгүүр “Гурван жигүүр” ХХК Өндөрхангай сум 2020.10.29 2 жил 
118 "Их мөрөн" хүнсний дэлгүүр “Хяр энгэрийн булаг” ХХК Өндөрхангай сум 2020.11.24 2 жил 
119 "Баяндөл"  кафе “Шинэ зам увс” хоршоо Өндөрхангай сум 2019.03.01 2 жил 
120 "Хар мод" хүнсний дэлгүүр “Бордаасан” ХХК Сагил сум  2021.05.06 2 жил 
121 "Мянгат малчин" хүнсний дэлгүүр “Харигийн Ундарга” ХХК Сагил сум  2019.10.28 2 жил 
122 "Баянзүрх" хүнсний дэлгүүр “Сагилын түшээ” ХХК Сагил сум  2019.10.28 2 жил 
123 "Мянган өндөр зулзага" хүнсний дэлгүүр “Мянган өндөр зулзага” ХХК Сагил сум  2020.09.22 2 жил 
124 "Энх" хүнсний дэлгүүр “Сагил энх арвижих” ХХК Сагил сум  2020.10.06 2 жил 
125 "Сүлдэт цахир"  жуулчны бааз ресторан “Сүлдэт цахир” ХХК Сагил сум  2020.08.05 2 жил 
126 "Боршоо" мини маркет “Боршоо Увс” ХХК Тариалан сум 2019.01.22 2 жил 
127 "Тулга" хүнсний дэлгүүр “Алдартулга” ХХК Тариалан сум 2021.03.01 2 жил 
128 "Хишигтэн" хүнсний дэлгүүр “Боршоон жинст” ХХК Тариалан сум 2021.03.01 2 жил 
129 "Хөгжил" хүнсний дэлгүүр  “Оргил боломж” ХХК Тариалан сум 2019.10.28 2 жил 
130 "Алтан зүрхийн овоо" хүнсний “Алтан зүрх” хоршоо Тариалан сум 2019.10.28 2 жил 
131 2019 төв дэлгүүр “Доньмөнх хайрхан” ХХК Тариалан сум 2020.04.02 2 жил 
132 "Туяа Увс" дэлгүүр “Туяа-Увс” хоршоо Тариалан сум 2020.04.02 2 жил 
133 "Мөнх ундрам" хүнсний дэлгүүр  “Хонхоо хоо” ХХК Тариалан сум 2020.04.02 2 жил 
134 "Хөхөөмянган" хүнсний дэлгүүр “Хөхөөмянган” ХХК Тариалан сум 2020.05.29 2 жил 
135 Тээл парк жуулчны бааз “Мөнхөд цахиур” ХХК Тариалан сум 2019.07.09 2 жил 
136 "Мөнх ундрам" караоке “Хонхоо хоо” ХХК Тариалан сум 2020.04.02 2 жил 
137 "Хөгжил" караоке “Оргил боломж” ХХК Тариалан сум 2020.05.29 2 жил 
138 "Мөнх-Ундарга" хүнсний дэлгүүр “Бууралшүтээн” хоршоо Түргэн сум 2019.07.09 2 жил 
139 "Баянхайрхан" хүнсний дэлгүүр “Арвинтүргэн ” ХХК Түргэн сум 2020.04.02 2 жил 
140 "Арвин" хүнсний дэлгүүр “Арвин шүтээн” ХХК Түргэн сум 2020.08.05 2 жил 
141 "Мөнгөлөг" хүнсний  дэлгүүр “Хурганы хашаа” Хоршоо Тэс сум  2018.11.22 2 жил 
142 "Баян бүрд" хүнсний дэлгүүр “Тооромт баян бүрд” ХХК Тэс сум  2019.07.09 2 жил 
143 "Ендэрт" хүнсний дэлгүүр ”Тэс Таван эрдэнэ”  ХХК Тэс сум  2019.12.25 2 жил 
144 "Гурван булаг" хүнсний дэлгүүр “Тэсцагаан булан” ХХК Тэс сум  2019.12.25 2 жил 
145 "Өндөр мод" хүнсний дэлгүүр “Ариун өндөр мод” ХХК Тэс сум  2019.12.25 2 жил 
146 "Цагаан толгой" хүнсний дэлгүүр “Тэсцагаан толгой” ХХК Тэс сум  2020.04.02 2 жил 
147 "Бор үзүүр" хүнсний дэлгүүр “Бадрал тэс” хоршоо Тэс сум  2020.04.02 2 жил 
148 "Алтанбургастай" хүнсний дэлгүүр “Өглөг давс” хоршоо Тэс сум  2020.04.02 2 жил 
149 "Таван улиас хандгайт" хүнсний дэлгүүр “Таван улиас хандгайт” ХХК Тэс сум  2020.04.02 2 жил 
150 "Жинхэнэ-Ундарга" хүнсний дэлгүүр “Баян цагаан ундарга” ХХК Тэс сум  2020.08.05 2 жил 
151 "Баян тэс" хүнсний дэлгүүр “Тэс загал” ХХК Тэс сум  2020.08.05 2 жил 
152 "Болд" хүнсний  дэлгүүр “Болд гэрэлт зул” ХХК Тэс сум  2020.08.05 2 жил 
153 "Шандас" хүнсний дэлгүүр “Тэс шандас” ХХК Тэс сум  2020.08.05 2 жил 
154 "Наран" зоогийн газар “Тэсцагаан толгой” ХХК Тэс сум  2020.04.02 2 жил 
155 "Цахир" хүнсний  дэлгүүр “Хун балдан чагнаа” ХХК Ховд  сум  2021.04.12 2 жил 
156 "Болор" хүнсний дэлгүүр “Болор өсөн дэвжих” ХХК Ховд  сум  2019.10.28 2 жил 
157 "Рашааны гол" хүнсний дэлгүүр “Дидээм” ХХК Ховд  сум  2020.04.02 2 жил 
158 "Ширээт уул" хүнсний дэлгүүр “Ширээт уул” ХХК Ховд  сум  2020.04.02 2 жил 
159 "Алтан марс" хүнсний дэлгүүр “Алтан марс” ХХК Ховд  сум  2020.05.29 2 жил 
160 "Олон нуур" хүнсний дэлгүүр “Арвин одон нуур” ХХК Ховд  сум  2020.05.29 2 жил 
161 "Арвин ачит нуур" хүнсний дэлгүүр “Арвин ачит нуур” ХХК Ховд  сум  2020.05.29 2 жил 
162 "Алтач" хүнсний дэлгүүр “Алтач” ХХК Ховд  сум  2020.08.05 2 жил 
163  "Баялаг" хүнсний дэлгүүр “Дөлгөөнхөх нуур” хоршоо Ховд  сум  2020.08.05 2 жил 
164 "Дэлгэрэх" хүнсний дэлгүүр “Урандэлгэрэх ган” ХХК Ховд  сум  2020.10.29 2 жил 
165 "Тэгш дөрвөн хишиг" хүнсний дэлгүүр “Тэгш дөрвөн хишиг” ХХК Ховд  сум  2020.10.29 2 жил 
166 "Ач буян" хүнсний дэлгүүр “ДАБАЖ” ХХК Ховд  сум  2021,02,05 2 жил 
167 "Очир" баар “Хун балдан чагнаа” ХХК Ховд  сум  2021.04.12 2 жил 
168 "Мөнх" кафе “Мөнх тэвээдэг” ХХК Ховд  сум  2019.10.28 2 жил 
169 "Ундрах" хүнсний дэлгүүр “Мөнх ундрах-Оюу” ХХК Хяргас сум 2021.04.12 2 жил 
170  -Таван эрдэнэ" Хүнсний дэлгүүр “Таван тариг” ХХК Хяргас сум 2021,02,05 2 жил 
171 "Жаргалан" хүнсний  дэлгүүр “Долоон чулуу” ХХК Хяргас сум 2020.04.02 2 жил 
172 "Булганхангай" хүнсний дэлгүүр “Цэцэнбүжин” ХХК Хяргас сум 2020.04.02 2 жил 
173 "Хийморь" хүнсний дэлгүүр “Дэвжих хяргас”  ХХК Хяргас сум 2020.04.02 2 жил 
174 "Билүүгийн гол" хүнсний дэлгүүр “Бумжаргал”  ХХК Хяргас сум 2020.04.02 2 жил 
175  “Таван эрдэнэ-2” Хүнсний дэлгүүр “Таван тариг” ХХК Хяргас сум 2021.04.12 2 жил 
176 "Тэмүүлэл" кафе “Тэмүүлэл  хяргас” ХХК Хяргас сум 2020.12.23 2 жил 
177 "Энэрэлт хайрхан" хүнсний дэлгүүр “Хилэнгийн ам” хоршоо Цагаанхайрхан сум 2018.11.22 2 жил 
178 "Баянхайрхан" хүнсний дэлгүүр Намуунжаргал ХХК Цагаанхайрхан сум 2019.07.09 2 жил 
179 "Энххайрхан" хүнсний дэлгүүр “Зэгст хайрхан” ХХК Цагаанхайрхан сум 2019.07.09 2 жил 
180 "Зэгстнуур" хүнсний дэлгүүр “Чинхөгжил” БГБХ нөхөрлөл Цагаанхайрхан сум 2019.07.09 2 жил 
181 "Мөнх-Оргил" хүнсний дэлгүүр “Мөнх оргил арвижих” ХХК Цагаанхайрхан сум 2019.10.28 2 жил 
182 "Номин" хүнсний дэлгүүр “Мөндөөхөө нуур” ХХК Цагаанхайрхан сум 2019.10.28 2 жил 
183 "Мөнххайрхан" хүнсний дэлгүүр “Мөнххайрхан сүлд” ХХК Цагаанхайрхан сум 2020.04.02 2 жил 
184 "Үргэлж ундрах арвижих" хүнсний дэлгүүр “Үргэлж ундрах арвижих” ХХК Цагаанхайрхан сум 2020.04.02 2 жил 
185 "Амьд баялаг" хүнсний дэлгүүр “Амьд баялаг” хоршоо Цагаанхайрхан сум 2020.04.02 2 жил 
186 "Гурван хайрхан" хүнсний дэлгүүр “ГЮНА” ХХК Цагаанхайрхан сум 2020.09.22 2 жил 
187 "Сүүн цацал хулж" хүнсний дэлгүүр “Сүүн цацал хулж” ХХК Цагаанхайрхан сум 2020.10.29 2 жил 
188 "Ундарга" хүнсний дэлгүүр “Ундарга өгөөж-Арвин”ХХК Цагаанхайрхан сум 2020.12.09 2 жил 
189 "Амьд баялаг"  караоке “Амьд баялаг” хоршоо Цагаанхайрхан сум 2020.04.02 2 жил 
190 "Оргилуун" зоогийн газар “Таванхайрхан сүлд” ХХК Цагаанхайрхан сум 2020.04.02 2 жил 
191 "Өрнөх" хүнсний дэлгүүр “ГУМН” ХХК Улаангом сум, 1 -р баг  2021.05.28 2 жил 
192 "Хүрт" хүнсний  дэлгүүр “Хүрт” Хоршоо Улаангом сум, 1 -р баг  2019.10.28 2 жил 
193 "Таван эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Аран жимбэ” ХХК Улаангом сум, 1 -р баг  2019.12.25 2 жил 
194 "Жаргалант" хүнсний дэлгүүр “Гонгор жаргалант” ХХК Улаангом сум, 1 -р баг  2020.05.29 2 жил 
195 "Тус" хүнсний дэлгүүр “Их гатлага” ХХК Улаангом сум, 1 -р баг  2020.08.05 2 жил 
196 "Цагаан хөшөө" хүнсний дэлгүүр “Чандмань цагаан хөшөө” ХХК Улаангом сум, 1 -р баг  2020.09.22 2 жил 
197 "Үүрэг" хүнсний дэлгүүр “Баян хариг” ХХК, 4008448 Улаангом сум, 2 -р баг  2019.11.22 2 жил 
198 "Түшиг-2" хүнсний дэлгү+B201:E231үр “Ууширэг” ХХК,  Улаангом сум, 3-р баг  2021,02,05 2 жил 
199 "Хос өргөө" хүнсний дэлгүүр “Тэнүүнсанаа” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2021.03.01 2 жил 
200 "Буян-Ундрага" хүнсний дэлгүүр “Нөмөр-Ундарга” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2021.05.06 2 жил 
201 "Рашаант бургастай" хүнсний дэлгүүр “Рашаант бургастай” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.07.09 2 жил 
202 "Билэг" хүнсний дэлгүүр “Хос залаат” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
203 "Бэлбулаг" хүнсний дэлгүүр “Бэл булаг” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
204 "Хишигт-2" хүнсний дэлгүүр “Хишигт тэрмис” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
205 "Номин" хүнсний дэлгүүр  “Багийн ам” хоршоо Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
206 "Тэнгэр" хүнсний дэлгүүр “МДЗМ” ХХК   Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
207 "Хурд" хүнсний дэлгүүр “Жуулчин Тэс” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
208 "Бат-Аривжих" хүнсний дэлгүүр “Дүүрэн Аривжих” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
209 "Бонжур" хүнсний дэлгүүр “Адарганы халх” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.10.28 2 жил 
210 "Халиун" хүнсний дэлгүүр “Хархираа халиун” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.11.22 2 жил 
211 "Мандал" хүнсний дэлгүүр “Арвин чандага” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.11.22 2 жил 
212 “АПУ” бөөний төв “Увс” ХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.11.22 2 жил 
213 "Чандмань Оюу" хүнсний дэлгүүр “Боршоон долгио” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.11.22 2 жил 
214 "Цэлмэг" хүнсний дэлгүүр “АБЦТ” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.11.22 2 жил 
215 "Гурван эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “ООТМ” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.11.22 2 жил 
216 "Од" хүнсний  дэлгүүр “НЦОД” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.12.25 2 жил 
217 "Хос эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Өгөөж улаан наран” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2019.12.25 2 жил 
218 "Таван-Эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Тэсгим таван тэс” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.04.02 2 жил 
219 "Аян" хүнсний дэлгүүр “Аянжин” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.04.02 2 жил 
220 "Үүрэг нуур" хүнсний дэлгүүр “Арвин үүрэг” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.04.02 2 жил 
221 "Сансар" хүнсний дэлгүүр “Жанд” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.04.02 2 жил 
222 "Хүмэн" маркет дэлгүүр “Хүмэн косметикс” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.04.02 2 жил 
223 "Наран" хүнсний дэлгүүр “Түмэнтэс Трэйд” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.04.02 2 жил 
224 "Түшиг" хүнсний дэлгүүр “Ууширэг” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.08.05 2 жил 
225 "Эрч хүч" бөөний төв “Баянхайрханы хишиг” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.10.06 2 жил 
226 "Өгөөмөр" хүнсний дэлгүүр “Сансар өгөөж” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.11.24 2 жил 
227 "Хос туруун" хүнсний дэлгүүр “Соёо уулын хишиг” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2020.12.30 2 жил 
228 "Ориг" бөөний төв “Повер дистрибюшин” ХХК Улаангом сум, 3-р баг  2021.04.12 2 жил 
229 "Баруун зам" хүнсний дэлгүүр “ГББХ” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
230 "Чандмань эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Морьтын овоо” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
231 "Ар булаг" хүнсний дэлгүүр “Арбулаг оргил” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
232 "Хүч" хүнсний дэлгүүр “Арвин хүч” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
233 "Цагаан шувуут" хүнсний дэлгүүр “Үрлэн сондор”ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
234 "Дэлгэрэх" хүнсний дэлгүүр “Арвин ургац ногоо” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
235 "Оргил" хүнсний дэлгүүр “Оргил нуурын эх” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
236 "Жимст хөхий" хүнсний дэлгүүр “Арвин дэнст” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
237 "Оюу" хүнсний дэлгүүр “Тана-Эрдэнэ-Оюу” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
238 "Намир" хүнсний дэлгүүр “Ёл алтан од” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.10.28 2 жил 
239 "Бөөн улиас" хүнсний дэлгүүр “Дэлгэрэх улиас” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.11.22 2 жил 
240 "Тэс өгөөж" хүнсний дэлгүүр “Дүүрэн тэс” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2019.12.25 2 жил 
241 "Баянзүрх" хүнсний дэлгүүр “Баянзүрх ирвэстэй” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2020.05.29 2 жил 
242 "Хүсэл Арвижих" хүнсний дэлгүүр “Баруун модны ур” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2020.10.29 2 жил 
243 "Үүрэг нуур" хүнсний дэлгүүр “Бохч Од” ХХК Улаангом сум,  4-р баг 2020.11.24 2 жил 
244 "Нуурын хотгор" хүнсний дэлгүүр “Ноён рашаанхалх” ХХК Улаангом сум, 5-р баг 2021.03.01 2 жил 
245 "Өглөө" хүнсний дэлгүүр “Говь торхилог” ХХК Улаангом сум, 5-р баг 2019.07.09 2 жил 
246 "Баянчандмань" хүнсний дэлгүүр “Баян-Орлого” ХХК Улаангом сум, 5-р баг 2019.10.28 2 жил 
247 Увс дахь салбар бөөний төв “Тотал дистрибюшин” ХХК Улаангом сум, 5-р баг 2019.10.28 2 жил 
248 "Аривжих" хүнсний дэлгүүр “Хүсэл-Аривжих” ХХК Улаангом сум, 5-р баг 2019.12.25 2 жил 
249 "Алтжин" хүнсний дэлгүүр “Бинбилэг” ХХК Улаангом сум, 5-р баг 2019.12.25 2 жил 
250 "Хүрэн өндөр" хүнсний  дэлгүүр  “Хөвхөрийн хишиг” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2021,02,05 2 жил 
251 "Од" хүнсний дэлгүүр “Түргэн-Арвижих” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2021.03.01 2 жил 
252 "Тансаг" хүнсний дэлгүүр “Тансаг ундраа” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2019.10.28 2 жил 
253 "Сод" хүнсний дэлгүүр “Сод арвин” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2019.10.28 2 жил 
254 "Цаст дэглий" хүнсний дэлгүүр “Цаст дэглий” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2019.10.28 2 жил 
255 "Заан" хүнсний дэлгүүр “Өнгөлөг суут” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2019.11.22 2 жил 
256 "Минж" хүнсний дэлгүүр “Соролхог нарс” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2020.09.22 2 жил 
257 "Сондор" хүнсний дэлгүүр “Энхдүүрэн лха” ХХК Улаангом сум, 6-р баг 2020.09.22 2 жил 
258 "Буянт" хүнсний дэлгүүр “Мянгантуяа” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2018.11.22 2 жил 
259 "Дөрвөн-Эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Мөнх тун хүнс арвижих” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2021.03.01 2 жил 
260 "Тэнгис" хүнсний дэлгүүр “Суварга тэс” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.10.28 2 жил 
261 "Хишигт-1" хүнсний дэлгүүр “Хишигт тэрмис” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.10.28 2 жил 
262 "Стар" хүнсний дэлгүүр “Стар халиун” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.10.28 2 жил 
263 "Өлзий" хүнсний дэлгүүр “Бат-Өлзий хишиг” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.10.28 2 жил 
264 "Увс плаза" хүнсний дэлгүүр “Увс янзага” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.11.22 2 жил 
265 "Хишигт өндөр" хүнсний дэлгүүр “Дүүрэн баяндалай” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.11.22 2 жил 
266 "Мөнх ундарга" хүнсний дэлгүүр “Уранхөхий” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2019.11.22 2 жил 
267 "Шинэ гэгээ" хүнсний дэлгүүр “Бадралын ихэр буурал” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.04.02 2 жил 
268 "Баянчандмань" хүнсний дэлгүүр “Арслантын нуруу” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.04.02 2 жил 
269 "Хайрхан цагаан шувуут" хүнсний дэлгүүр “Хайрхан цагаан шувуут” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.04.02 2 жил 
270 Бурам дэлгүүр “Олон бригад” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.05.29 2 жил 
271 "Энгүүн" хүнсний дэлгүүр “Бадаан-Овоо” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.08.05 2 жил 
272 "Оргил" хүнсний дэлгүүр “Хойт бөөрөг” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.08.05 2 жил 
273 "Гурван тэрмис" хүнсний дэлгүүр “Өгөөмөр баян тэрмис” ХХК  Улаангом сум, 7-р баг 2020.08.05 2 жил 
274 "Цагаан овоо" хүнсний дэлгүүр “Цахиргануу” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.09.22 2 жил 
275 "Намир" хүнсний дэлгүүр “Намир принт” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2020.11.24 2 жил 
276 "Хужирт" хүнсний дэлгүүр “Баян бунхлай” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2021.01.18 2 жил 
277 "Буман" хүнсний дэлгүүр “Өгөөмөр баян цалгар” ХХК Улаангом сум, 7-р баг 2021,02,05 2 жил 
278 "Баялаг тэс" хүнсний дэлгүүр “Алтанбатням” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2018.11.22 2 жил 
279 "Тэс арвижих" хүнсний дэлгүүр “Цагаанхүрэмийн гол” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.05.20 2 жил 
280 "Нурагт" хүнсний дэлгүүр “Тэс баян нурагт” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.08.05 2 жил 
281 "Увс нуур" хүнсний дэлгүүр “Увс нуурын өглөг өгөөж” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.08.05 2 жил 
282 "Бат-Арвижих" хүнсний дэлгүүр “Зүүн салаа хүнс" ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.08.05 2 жил 
283 "Зөв түмэн" хүнсний дэлгүүр “Их эздийн үрс” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.10.06 2 жил 
284 "Зарзын овоо" хүнсний дэлгүүр “БДОГ” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.10.06 2 жил 
285 "Болор" хүнсний дэлгүүр “Залгаахайрхан” ХХК Улаангом сум, 9-р баг 2020.11.24 2 жил 
286 "Хишиг" хүнсний  дэлгүүр “Хөндлөн” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2018.10.04 2 жил 
287 "Бор залаа" хүнсний дэлгүүр “Барс балт” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2019.10.28 2 жил 
288 "Наранбулаг" хүнсний дэлгүүр “Арвин борзалаа” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2019.12.25 2 жил 
289 "Тамир" хүнсний дэлгүүр “Арвинтамир” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2019.12.25 2 жил 
290 "Тахилт" хүнсний дэлгүүр “Гэрэлт заан” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2020.04.02 2 жил 
291 "Дөл" хүнсний дэлгүүр “Алгийн нуруу” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2020.04.02 2 жил 
292 "Цастогтох" хүнсний дэлгүүр “Цастогтох” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2020.04.02 2 жил 
293 "Төгөл" хүнсний дэлгүүр “Гэгээн төгөл” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2020.04.02 2 жил 
294 "Сувд" хүнсний дэлгүүр “Тэргүүний малчин” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2020.04.02 2 жил 
295 "Баянцагаан" хүнсний дэлгүүр “Арвин далай ачит нуур” ХХК Улаангом сум, 10-р баг 2020.08.05 2 жил 
296 "Элбэг" хүнсний дэлгүүр “Шинэ цагаан” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2018.10.04 2 жил 
297 "Ану" хүнсний дэлгүүр “Дүүрэн арвижих” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2019.10.28 2 жил 
298 "20-н айл" хүнсний дэлгүүр “Ган-Оюу төгс” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2019.10.28 2 жил 
299 "Хүлэг" хүнсний дэлгүүр “Хүлэг-Өргөжих” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2019.10.28 2 жил 
300 "Өгөөмөр-2" хүнсний дэлгүүр “Жанд” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2019.11.22 2 жил 
301 "Гурван тамир" хүнсний дэлгүүр “Саятанжонга” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2019.12.25 2 жил 
302 "Рашаан зам" хүнсний дэлгүүр “Рашаан зам” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2020.04.02 2 жил 
303 "Туулай халиун" хүнсний дэлгүүр “Тохилог заяа” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2020.10.06 2 жил 
304 "Хандгайт" хүнсний дэлгүүр “Ногоон жуужай” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2021.01.18 2 жил 
305 "Увс буян" хүнсний дэлгүүр “Шовгор цахир” ХХК Улаангом сум, 11-р баг 2021,02,05 2 жил 
306 "Агуулах худалдаа"  бөөний төв “Увс” ХК Улаангом сум, 12-р баг 2018.12.19 2 жил 
307 Увс аймаг дахь салбар бөөний төв “Жемтрейд” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2019.10.28 2 жил 
308 "Өгөөж" хүнсний дэлгүүр “Өнөр тэс” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2019.10.28 2 жил 
309 "Мөнхбулаг" хүнсний дэлгүүр “Мөнхсүрэн” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2019.10.28 2 жил 
310 "Мандах" хүнсний дэлгүүр “ГЭБУ” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.04.02 2 жил 
311 "Гашууны гол" хүнсний дэлгүүр “ББДЗ” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.04.02 2 жил 
312 "Баян чинээ"  бөөний төв “Баянчинээ” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.05.29 2 жил 
313 "Ач" хүнсний дэлгүүр “Өв гүн” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.08.19 2 жил 
314 "Гурван Эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “ГСМЦ” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.10.29 2 жил 
315 "Баян-Эрдэнэ" хүнсний дэлгүүр “Тэргүүн Дүмбэрэл” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.11.24 2 жил 
316 "Номин агуулах худалдаа"  Увс салбар дэлгүүр “НОМИНТАВ ТРЕЙД” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2020.12.09 2 жил 
317 "Гэр бүл" хүнсний дэлгүүр “Буман сүлжээ” ХХК Улаангом сум, 12-р баг 2021.01.18 2 жил 
318 "Тэнгэр" зочид буудал, зоогийн газар “МДЗМ” ХХК Улаангом сум  2019.01.22 2 жил 
319 "Өгөөж" ресторан “Өнөртэс” ХХК Улаангом сум  2021.03.01 2 жил 
320 "Ханхөхий" ресторан “Мөнхийн чанар” ХХК Улаангом сум  2021.03.01 2 жил 
321 "Gold" ресторан “Сансар бүтээмж” ХХК Улаангом сум  2019.07.09 2 жил 
322 Ачит нуур ресторан “Цэнгүүнчингүүн” ХХК Улаангом сум  2019.10.28 2 жил 
323 “Их өргөө” ресторан “Баянцагаан дээж” ХХК Улаангом сум  2019.10.28 2 жил 
324 “Өгөөж” караоке “Өнөртэс” ХХК Улаангом сум  2019.10.28 2 жил 
325 "Тамир" ресторан “Юн-Эрдэнэ” ХХК Улаангом сум  2019.11.22 2 жил 
326 “Увс плаза” зоогийн газар “Увс-Янзага” ХХК Улаангом сум  2019.11.22 2 жил 
327 “Ундармал улаан сарнай”   зоогийн газар “Ундармал Увс” ХХК Улаангом сум  2019.11.22 2 жил 
328 "Гранд" зоогийн газар “Баялаг гранд” ХХК Улаангом сум  2019.12.25 2 жил 
329 "Чандмань" ресторан паб “Бунлог” ХХК Улаангом сум  2019.12.25 2 жил 
330 "Crown" ресторан “Сонор мэлмий” ХХК Улаангом сум  2019.12.25 2 жил 
331 "Чандмань туур" зоогийн газар “Чандмань хархираа” ХХК Улаангом сум  2019.12.25 2 жил 
332 "Намир" ресторан “Намир принт” ХХК Улаангом сум  2019.12.25 2 жил 
333 "Таван-Од" ресторан “ССТ-Од” ХХК Улаангом сум  2020.04.02 2 жил 
334 "Улаангом" ресторан “Увс шилтгээн” ХХК Улаангом сум  2020.04.02 2 жил 
335 "Прогресс" кафе “Батсуурь цэцэг саран” ХХК Улаангом сум  2020.05.29 2 жил 
336 "Сарнай"  ресторан “Улаан сарнай” ХХК Улаангом сум  2020.05.29 2 жил 
337 "Их өргөө" караоке “Баянцагаан дээж” ХХК Улаангом сум  2020.05.29 2 жил 
338 "Их наяд" Баар, ресторан “Их наяд эхлэл” ХХК Улаангом сум  2020.05.29 2 жил 
339 "Их наяд" караоке “Их наяд эхлэл” ХХК Улаангом сум  2020.05.29 2 жил 
340 "Элит" караоке “Амарсанаа” ХХК Улаангом сум  2020.08.05 2 жил 
341 "Соёмбо" караоке “Хос арга билэг” ХХК Улаангом сум  2020.08.05 2 жил 
342 "Элит" баар “Элит маршал” ХХК Улаангом сум  2020.08.19 2 жил 
343 "Хяргас нуур" караоке “Хөдөлмөрийн шим” хоршоо Улаангом сум  2020.10.29 2 жил 
344 “Чингис”  зочид буудал, зоогийн газар  “Дүүрэн-арвижих” ХХК Улаангом сум  2021.01.18 2 жил 
345 "Эрдэс" кафе “Бохч-Од” ХХК Улаангом сум  2021,02,05 2 жил 
346 "Аурон" ресторан “Аорун од” ХХК Улаангом сум  2021.05.06 2 жил 

Сэтгэгдэл  

 АНХААР!
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд https://www.uvs.gov.mn/ хариуцлага хүлээхгүй.