Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа

Увс аймагт 160 м2 өвлийн хүлэмж ашиглалтад орлоо.

2021.11.24 00:00
Улаангом суманд Азийн хөгжлийн банкны Японы ядуурлыг бууруулах сан, ХХААХҮЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах 9192-МОН" төслийн хөрөнгө оруулалтаар 4 улирлын 160 мкв “Өвлийн нарлаг хүлэмж”-ний барих ажлыг

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээлийн танилцуулга-2017он

2021.11.10 00:00
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээлийн танилцуулга-2017он

Увс аймгийн логистикийн төвийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний уулзалт, хэлэлцүүлэг цахимаар боллоо.

2021.10.26 00:00
Увс аймгийн логистик төвийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний уулзалтыг Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн төлөөлөл, Хөдөө аж ахуй эрхлэгчид, Дистрибьюторуудтай цахимаар уулзалт зохион байгуулан ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлаа танилцуулж мэдээлэл солилцон ажилалаа.

Дэлхийн зөн Монгол ОУБ "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй малчдын амьжиргааг дэмжих төсөл"-д Увс болон Говь-Алтай аймагт ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН шалгаруулж авна.

2021.09.20 00:00
Дэлхийн зөн Монгол ОУБ "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй малчдын амьжиргааг дэмжих төсөл"-д Увс болон Говь-Алтай аймагт ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН шалгаруулж авна.

Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх "Оролцоо" төсөлд 133 залуу хамрагдахаар болж, өнөөдөр үдэж явуулалаа.

2021.09.18 00:00
Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх "Оролцоо" төсөлд 133 залуу хамрагдахаар болж, өнөөдөр үдэж явуулалаа.

"ШИНЭЛЭГ ШИЙДЭЛ" ХӨТӨЛБӨРТ САНАЛАА ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

2021.06.10 08:26
Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ХХААХҮЯамны хэрэгжүүлж буй Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх (МАА-н ЭЗЭН) төсөл нь байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой, өрсөлдөх чадвар бүхий мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх зорилгынхоо хүрээнд "Мал аж ахуйн инноваци шингэсэн үйлчилгээ үзүүлэх загвар" болон "Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл"-үүдийг дэмжих санхүүжилт олгох "Шинэлэг шийдэл" хөтөлбөрийг…

Байгаль орчны чиглэлээр тулгамдсан асуудал, түүний шийдлийг эрэлхийлсэн судалгаанд оролцоно уу?

2021.03.31 04:12
Та бүхэн өөрийн орон нутагт байгаль орчны чиглэлээр тулгамдсан асуудал, түүний шийдлийг эрэлхийлсэн судалгаанд оролцоно уу? Асуултад үнэн зөв хариулах нь орон нутагтаа тулгамдсан асуудал, сорилтыг шийдэхэд таны оруулж байгаа хувь нэмэр байх болно.

Ахмадын хороогоор төрийн чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэх, хамтран ажиллах гэрээ

2020.07.14 09:53
Ахмадын хороогоор төрийн чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэх, хамтран ажиллах гэрээ

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГАГДСАН “АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ”-Д ХАМРАГДАХ АЖ АХУЙН НЭГЖТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

2021.03.18 04:12
“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГАГДСАН “АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ”-Д ХАМРАГДАХ АЖ АХУЙН НЭГЖТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

ОХУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

2021.02.24 03:44
2021 оны 02 сарын 20-ны 00 цаг хүртэл цахимаар хүлээн авах хугацааг сунгаж 2021 оны 03 сарын 15-ны 00 цаг хүртэл хүлээн авах боломжтой болжээ.

"ШИНЭ ХӨДӨӨ УВС" төслийг хэрэгжүүлэхэд ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАЖ, УЯЛДАА ХОЛБООТОЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАНА.

2021.01.22 11:01
Увс аймгийн хөгжлийн ойрын болон урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн хүрээнд "Шинэ Хөдөө-УВС" төслийг хэрэгжүүлэхэд иргэн бүрийн үүрэг оролцоо хамгийн чухал.

ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН БАГ УВС АЙМГИЙН УДИРДЛАГА, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021.01.21 10:55
Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хэлцлээр 32 сая ам.доллар буюу 89 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Тогтвортой аялал жуулчлал-II төсөл Увс, Ховд, Баян-өлгий аймгуудад 2021-2027 оны хооронд хэрэгжих бөгөөд Увс аймаг хийгдэх бүтээн байгуулалтын төлөвлөлт, газрын сонголт, дизайн дээр санал авах цахим уулзалтад

"ШИНЭ ХӨДӨӨ-УВС" ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХААР АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДАВ.

2021.01.21 10:51
Увс аймгийн 2025 хүртэлх бодлогын бичиг баримтуудад тусгагдсан эдийн засгийн бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэг бол

АЙМАГ, СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН БАРИМТ БИЧИГ/Environmental and Social Safeguard Documents /

2020.05.20 09:45
Азийн хөгжлийн банк (АХБ) 2017 онд Монгол Улсын хотуудын үнэлгээг гүйцэтгэсэн ба тус үнэлгээгээр эдийн засгийн хөгжлийн бодит боломжтой гэж тодорхойлсон 13 бүлэг суурингийн кластерээс баруун (Улаангом-Өлгий-Ховд) болон зүүн (Чойбалсан) бүсийн бүлэг суурингийн кластерийг (ББСК) сонгон авч, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулахаар шийдвэрлэж, TRTA-MON 4930 дугаарт техникийн туслалцааны (ТТ) төслийг хэрэгжүүлж…

Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын Газраас орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд зориулан хөдөө аж ахуйн чиглэлийн төсөл сонгон шалгаруулна.

2019.10.01 09:24
Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын Газраас орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд зориулан хөдөө аж ахуйн чиглэлийн төсөл сонгон шалгаруулж, 20 хүртэлх сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх “Орон Нутгийн Бизнес болон Хөдөө Аж Ахуйн Сан”-г танилцуулахад таатай байна. Төслийн саналуудыг Засаг Даргын Тамгын газар цуглуулж, сонгон шалгаруулах тусгай хороо нь хамгийн ирээдүйтэй…

“БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ” сургалтад урьж байна.

2019.09.25 04:55
Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачилга хөтөлбөрийн хамтын ажиллагааны хүрээнд жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан цуврал сургалтуудыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна.

УВСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

2019.02.22 04:24
          Та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтгаж мэндчилье! Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар батлагдсан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд “УВСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ЧУУЛГАН - 2019” арга хэмжээг 2019 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар төлөвлөж, оны эхэнд А/10 дугаар захирамжаар уг арга хэмжээг…

Аялал жуулчлалын тусгай сангийн төслийн сонгон шалгаруулалт 3 сарын 12,13-нд болно

2019.03.07 07:15
Аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалтын тусгай сан Аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалтын сан юу санал болгож байна вэ? Аялал жуулчлалын салбар нь жилээс жилд өргөжин тэлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, орлогын шинэ эх үүсвэрийг бий болгож байна. Энэ нь орон нутгийн иргэд нутгийн онцлогт зан заншил, соёл, өв уламжлалаа түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах замаар…

"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналт, шинжилээ, үнэлгээний үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, шинэлэг санаачлага" сэдвээр сургалт

2018.10.23 06:34
"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналт, шинжилээ, үнэлгээний үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, шинэлэг санаачлага" сэдвээр сургалт

“СУМЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗУРГИЙГ ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ /ARCGIS10.1/-ИЙГ АШИГЛАН ТООН ХЭЛБЭРЭЭР БОЛОВСРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

2018.08.20 06:46
“СУМЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗУРГИЙГ ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ /ARCGIS10.1/-ИЙГ АШИГЛАН ТООН ХЭЛБЭРЭЭР БОЛОВСРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО