ХАВРЫН ИХ НҮҮДЭЛ

2021-04-04 03:12:00

Сумын ИТХ-ын дарга Ө.Банзрагч, Засаг дарга Ж.Очирбат нар Увс нуур, Шар толгойн чиглэлд нүүдэл хийж буй малчин өрхүүдээ эргэлээ. /Хорио цээрийн нөхцөл байдлаас хамааран сумаас өдөр дунд гарсан болохоор бүх айл өрхөөр хараахан орж амжсангүй ээ, буцахдаа зарим айл өрхүүдээрээ орно/.

✅ Нүүдлийн цагаар салхи тогтуун нүүдэл тавлаг сайхан үргэлжилж байна.

✅ Холбоон бахлуур, шивээ, бургастайн голоор машин техник, мал сүрэг саадгүй гаталж /Мөс хараахан бүрэн хайлаагүй, хачирласан байдалтай/ байна.

1 хүн болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно2 хүн болон сууж буй хүмүүс гэх мэтийн зураг байж болногадаа гэх мэтийн зураг байж болнобайгаль гэх мэтийн зураг байж болногадаа гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

 

авто зам гэх мэтийн зураг байж болнотэнгэр, байгаль болон уул гэх мэтийн зураг байж болно

байгаль гэх мэтийн зураг байж болно

байгаль гэх мэтийн зураг байж болно

тэнгэр болон авто зам гэх мэтийн зураг байж болно