Увс аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас “ Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах” сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

2021-03-25 03:42:00

Увс аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас “ Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах” сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

✅ Уг сургалтанд Өлгий сумын “ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн” гишүүд хамрагдлаа.

Хамтарсан багийг чадавхжуулах зорилго бүхий уг сургалтын хүрээнд

1. Хамтарсан багийн ажиллах журам-хэрэгжилт практик арга зүй

2. Эцэг эхийн зөвлөлийн ажиллах арга зүй

3. Хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх арга зам, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх боломж, цаашид анхаарах зарим асуудлын талаар холбогдох мэргэжилтэнгүүд арга зүй зөвлөгөө өглөө.

✅ Сумын засаг дарга болон хамтарсан багийн гишүүд өөрсдийн саналаа болон асуултуудыг асууж тодорхой хариултуудыг авлаа.