ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

2021-06-17 02:57:00

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Увс аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Өлгий суманд дараах байршилд цахим дуудлага худалдаа зарлаж байна.

• Өлгий сумын 4-р багийн нутагт 300 м2 газрыг нам, олон нийтийн байгууллага, Дуудлага худалдааны анхны үнэ 240000 төгрөг.

https://www.mle.mn/#/auction/detail/10111

• Өлгий сумын 4-р багийн нутагт 1000 м2  ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Увс аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Өлгий суманд дараах байршилд цахим дуудлага худалдаа зарлаж байна.

• Өлгий сумын 4-р багийн нутагт 300 м2 газрыг нам, олон нийтийн байгууллага, Дуудлага худалдааны анхны үнэ 240000 төгрөг.

https://www.mle.mn/#/auction/detail/10111

• Өлгий сумын 4-р багийн нутагт 1000 м2 газрыг шатахуун түгээх станц, Дуудлага худалдааны анхны үнэ 800000 төгрөг.

https://www.mle.mn/#/auction/detail/10110

Нийт 2 байршилд 1300 м2 газрыг эзэмшүүлэх эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2021 оны 07-р сарын 22-ны өдөр цахимаар зохион байгуулагдана.

Оролцогч бүртгэх хугацаа: 2021 оны 07-р сарын 12-ны өдөр 09:00 цагаас эхлэн 2021 оны 07 сарын 21-ны өдөр 15:00 цаг хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэж баталгаажуулна. /Газрын биржийн цахим системийн цаг буюу Улаанбаатар хотын цагаар/

Үнийн санал авах хугацаа: 2021 оны 07-р сарын 22-ны өдөр 09:00 цагаас 15:00 цаг хүртэл авна. /Газрын биржийн цахим системийн цаг буюу Улаанбаатар хотын цагаар/

Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараах материалыг хавсарган бүртгүүлнэ.

1. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2. Дэнчин төлсөн баримт

3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл

4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.mle.mn цахим хуудас болон 94950094 утсаар лавлана уу.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР хугацаа: 2021 оны 07-р сарын 12-ны өдөр 09:00 цагаас эхлэн 2021 оны 07 сарын 21-ны өдөр 15:00 цаг хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэж баталгаажуулна. /Газрын биржийн цахим системийн цаг буюу Улаанбаатар хотын цагаар/

Үнийн санал авах хугацаа: 2021 оны 07-р сарын 22-ны өдөр 09:00 цагаас 15:00 цаг хүртэл авна. /Газрын биржийн цахим системийн цаг буюу Улаанбаатар хотын цагаар/

Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараах материалыг хавсарган бүртгүүлнэ.

1. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2. Дэнчин төлсөн баримт

3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл

4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.mle.mn цахим хуудас болон 94950094 утсаар лавлана уу.