Байгууллагуудын танилцуулга

ӨЛГИЙ НУУР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.07.06 00:00
ӨЛГИЙ НУУР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЧАРГАТ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.06.12 00:00
Чаргат багийн танилцуулга

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

2018.10.15 00:00
Эрхэм зорилго: Хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн НЭМ-ийн болон эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчид ээлтэй, чанартай, тас ралтгүй, тэгш хүртээмжтэй үзүүлж эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэн хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад оршино. Тус эмнэлэг нь 1956 онд Өмнөговь сумын харъяа Энх хөдөлмөр нэгдэл үүсч бий болоход хүний бага эмчийн салбар…

ӨЛГИЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ    

2018.10.15 00:00
ӨЛГИЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ       Увс аймгийн Өлгий сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 1960 онд 2 гэр,  64 сурагч, 2 багштай тулгаа тулж галаа бадраан түүхийн хуудаснаа бичигдсэнээс хойш 1960-1975 он хүртэл бага сургууль, 1975-2003 он хүртэл 8 жилийн сургууль, 2003 оноос ахлах сургууль болон өргөжиж бага…

ЦЭЦЭРЛЭГ

2018.09.05 00:00
ӨЛГИЙ СУМЫН ЦЭЦЭГХЭН ЦЭЦЭРЛЭГ                 Өлгий сумын цэцэрлэг нь 1963 онд Энх хөдөлмөр нэгдлийн төсвөөр 3 ажилчин, 20 хүүхэдтэйгээр байгуулагдсан бөгөөд анхны багш эрхлэгчээр Даржаагийн Жавзан, тогоочоор Тошлой, асрагчаар Хумбаа нар ажиллаж байсан. 1973 оноос улсын төсөвт шилжиж 25 хүүхэд, 1 бүлэг, 3 ажилчинтай эрхлэгчээр нь  Довдоны Тунгалаг, 1978 оны…