Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ӨЛГИЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ    

2018.10.15 00:00
ӨЛГИЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ       Увс аймгийн Өлгий сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 1960 онд 2 гэр,  64 сурагч, 2 багштай тулгаа тулж галаа бадраан түүхийн хуудаснаа бичигдсэнээс хойш 1960-1975 он хүртэл бага сургууль, 1975-2003 он хүртэл 8 жилийн сургууль, 2003 оноос ахлах сургууль болон өргөжиж бага…