Засаг даргын тамгын газар

ЦЭЦЭРЛЭГ

2018.09.05 00:00
ӨЛГИЙ СУМЫН ЦЭЦЭГХЭН ЦЭЦЭРЛЭГ                 Өлгий сумын цэцэрлэг нь 1963 онд Энх хөдөлмөр нэгдлийн төсвөөр 3 ажилчин, 20 хүүхэдтэйгээр байгуулагдсан бөгөөд анхны багш эрхлэгчээр Даржаагийн Жавзан, тогоочоор Тошлой, асрагчаар Хумбаа нар ажиллаж байсан. 1973 оноос улсын төсөвт шилжиж 25 хүүхэд, 1 бүлэг, 3 ажилчинтай эрхлэгчээр нь  Довдоны Тунгалаг, 1978 оны…