Эрүүл мэндийн төв

ӨЛГИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

2018.10.15 00:00
Эрхэм зорилго: Хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн НЭМ-ийн болон эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчид ээлтэй, чанартай, тас ралтгүй, тэгш хүртээмжтэй үзүүлж эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэн хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад оршино. Тус эмнэлэг нь 1956 онд Өмнөговь сумын харъяа Энх хөдөлмөр нэгдэл үүсч бий болоход хүний бага эмчийн салбар…