Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн захирагч, санхүүгийн алба, нягтлан бодогчдыг хамарсан онлайн хурал боллоо.

2021-01-28 10:48:00

            Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн хэлтсээс зохион байгуулж буй Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн захирагч, санхүүгийн алба, нягтлан бодогчдыг хамарсан онлайн хурал нийтдээ 210 хүний бүрэлдэхүүнтэй явагдаж байна.

✅Хэлэлцэж байгаа асуудал, мэдээллийн чиглэл:

1. Увс аймгийн хөгжлийн бодлого.

2. 2020 оны Санхүүгийн тайланд анхаарах асуудлууд.

3. 2021 оны төсөв.

4. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, түүнийг арилгах.

5. 2021 оны Ажлын зохион байгуулалтын талаар.

6. Төрийн албаны цалингийн, нэгдсэн системийн ашиглалт, хэрэгжилт, тулгамдаж буй болон анхаарах асуудал.

7. Эрхийн бүртгэлийн сангийн мэдээллийн баяжилт.

8. Асуулт хариулт, санал.