Төрийн албаны тусгай (албан тушаалын) шалгалт зарлагдлаа. 2021-09 сар

2021-09-24 00:00:00

Туслах түшмэлийн дараах 64 ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлагдаж байна. Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн орон нутгийн цагаар 08.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд цахимаар хийгдэнэ. Бүртгүүлэх иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn цахим сайтын сонгон шалгаруулалт цэсний сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт хэсэгрүү нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Шалгалтын зар үзэх, бүртгүүлэх бол энд дарна уу. Шалгалтыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулна. Тодрруулах зүйлээ ТАСЗ-ийн 70453737, 99457722 дугаарын утсаар лавлана уу. (Жич: Дэс, ахлах түшмэлийн болон төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны шалгалт удахгүй ээлж дарааллын дагуу зарлагдана.)

1. Увс аймгийн Байгаль орчны газар Завхан сумын байгаль хамгаалагч

2. Увс аймгийн Байгаль орчны газар Өндөрхангай сумын байгаль хамгаалагч

3. Увс аймгийн Байгаль орчны газар Ховд сумын байгаль хамгаалагч

4. Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Засаг даргын тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

5. Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

6. Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

7. Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

8. Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

9. Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

10. Увс аймгийн Тэс сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11. Увс аймгийн Тэс сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

12. Увс аймгийн Тэс сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

13. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

14. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын Засаг даргын тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

15. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

16. Увс аймгийн Түргэн сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

17. Увс аймгийн Түргэн сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн

18. Увс аймгийн Түргэн сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

19. Увс аймгийн Хяргас сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

20. Увс аймгийн Хяргас сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

21. Увс аймгийн Хяргас сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

22. Увс аймгийн Ховд сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

23. Увс аймгийн Ховд сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

24. Увс аймгийн Тариалан сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

25. Увс аймгийн Тариалан сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

26. Увс аймгийн Тариалан сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

27. Увс аймгийн Тариалан сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

28. Увс аймгийн Сагил сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

29. Увс аймгийн Сагил сумын Засаг даргын тамгын газар Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

30. Увс аймгийн Сагил сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

31. Увс аймгийн Сагил сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

32. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

33. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн

34. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

35. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

36. Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

37. Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

38. Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

39. Увс аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

40. Увс аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

41. Увс аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

42. Увс аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

43. Увс аймгийн Наранбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

44. Увс аймгийн Наранбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

45. Увс аймгийн Малчин сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

46. Увс аймгийн Малчин сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

47. Увс аймгийн Малчин сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

48. Увс аймгийн Малчин сумын Засаг даргын тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

49. Увс аймгийн Зүүнхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

50. Увс аймгийн Зүүнхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

51. Увс аймгийн Зүүнхангай сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр, тэжээл , газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

52. Увс аймгийн Зүүнговь сумын Засаг даргын тамгын газар Байгаль орчны бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

53. Увс аймгийн Зүүнговь сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

54. Увс аймгийн Зүүнговь сумын Засаг даргын тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

55. Увс аймгийн Зүүнговь сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

56. Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

57. Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

58. Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль эрх зүй, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

59. Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

60. Увс аймгийн Давст сумын Засаг даргын тамгын газар Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

61. Увс аймгийн Давст сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

62. Увс аймгийн Давст сумын Засаг даргын тамгын газар Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

63. Увс аймгийн Давст сумын Засаг даргын тамгын газар Бэлчээр тэжээл, газар тариалангийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

64. Увс аймгийн Давст сумын Засаг даргын тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Та бүхэнд амжилт хүсье.